Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Med over 20.000 studenter, en unik bredde i studieprogrammer og med en solid forpliktelse til forskning er BI annerkjent som en av de største og mest produktive akademiske miljøene i Europa.

Studentene er fordelt på fire campuser; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi er hovedleverandør av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge, og har utdannet over 270.000 kandidater siden 1983.

Siden oppstarten i 1943 har vårt hovedmål vært å bygge bro mellom det akademiske og det praktiske. I dag er en av fire næringslivsledere uteksamninert fra Handelshøyskolen BI.

Vår faglige virksomhet er delt inn i ni institutter, og en rekke forskningssentre er knyttet til instituttene. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som forventes av en moderne europeisk handelshøyskole.

Handelshøyskolen BI har en internasjonal profil. Våre forskere samarbeider med fagfolk fra andre land, og utveksler kompetanse som kommer studentene til gode. Vi samarbeider med nærmere 200 skoler i mer enn 40 land. Dette gir studentene svært gode muligheter til å få internasjonal erfaring gjennom utveksling.

Vi skreddersyr og spesialutvikler kurs og programmer til en rekke bransjer og organisasjoner innenfor offentlig og privat sektor. Programmene tilpasses slik at de møter virksomheters og enkeltpersoners kompetansebehov.

Handelshøyskolen BI er den eneste norske utdanningsinstitusjonen med trippel akkreditering. Trippel Crown-akkrediteringen deles med kun 70 andre handelshøyskoler på verdensbasis. I løpet av de siste årene har vi klatret på Financial Times-rangeringen, og vi ligger nå på 41.plass bland de Europeiske handelshøyskolene.

Fakta og tall om Handelshøyskolen BI (2015)

  • Ved utgangen av 2015 hadde BI totalt 18728 studenter
  • Hele 5266 nye heltidsstudenter startet på BI høsten 2015, en vekst på 13% fra året før
  • Høsten 2015 startet 432 nye, internasjonale gradsstudenter. Dette tilsvarer en økning på 21%.
  • 164 av BIs faglige medarbeidere har i 2014 publisert 208 artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift med fagfellevurdering, 12 vitenskapelige monografier og 59 kapitler i vitenskapelige antologier.

Del denne siden:

Til toppen