Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med fem studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.


Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter. Vi er hovedleverandør av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge, og har utdannet over 200.000 kandidater siden 1983.

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter, og en rekke forskningssentre er knyttet til våre institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører forventes av en moderne europeisk handelshøyskole.

Handelshøyskolen BI har en internasjonal profil. Våre forskere samarbeider med fagfolk fra andre land, og utveksler kompetanse som kommer studentene til gode. Vi samarbeider med nærmere 170 skoler i mer enn 40 land. Dette gir studentene svært gode muligheter til å få internasjonal erfaring gjennom utveksling.

Handelshøyskolen BI skreddersyr og spesialutvikler kurs og programmer til en rekke bransjer og organisasjoner innenfor offentlig og privat sektor. Programmene tilpasses slik at de møter virksomheters og enkeltpersoners kompetansebehov.

Fakta og tall om Handelshøyskolen BI (2013)

  • Ved utgangen av 2013 hadde BI totalt 19 649 studenter. 
  • Kjønnsandelen blant studentene fordeltes i 2013 på 51,6 prosent kvinner og 48,4 prosent menn.
  • Høsten 2013 ble 14 nye PhD-stipendiater rekruttert fra syv ulike land.
  • I 2013 oppnådde 142 av BIs faglige medarbeidere vitenskapelig publisering i form av artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering eller i form av vitenskapelige monografier eller artikler i vitenskapelige antologier.

Del denne siden:

Til toppen