BI Alumni

Bli med i nettverks­grupper for alumni

Få faglig påfyll og sosiale møteplasser. Vi bringer alumni sammen for nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglige oppdateringer.

Årlig tilbyr BI mer enn 100 arrangementer til alumni, på campus i Norge og i utvalgte byer i Europa, Nord-Amerika og Asia. 

På BI Alumni-portalen kan du melde deg inn i nettverksgrupper basert på faglige interesser eller hvor du bor, og få tilsendt invitasjoner til arrangementer som er relevante for deg. Du kan også bygge ditt online nettverk blant 75 000 andre alumni. 

Faglige nettverksgrupper i Oslo

Nettverksgruppene gir deg ny kunnskap, faglige oppdateringer og mulighet for nettverksbygging med alumni som deler dine faginteresser.

Hold fagkunnskapen oppdatert gjennom interessante og relevante foredrag. Samtidig kan du bygge nettverk og utveksle ideer og erfaringer med alumni som deler dine faginteresser, eller jobber innenfor samme bransje/stilling. Arrangementene er oftest frokost- eller kveldsarrangementer på campus Oslo. Logg deg på BI Alumni-portalen og meld deg inn i gruppene:

Energi,Shipping & Offshore - Finans - HR & Ledelse - Innovasjon & Entreprenørskap Markedsføring - Politisk Økonomi - PR & Kommunikasjon Strategi - Kultur & Ledelse - Retail Management - Samfunnsøkonomi - Styrearbeid - Supply Chain Management

Frivillige alumni driver mange av de faglige nettverksgruppene. Ta kontakt dersom du ønsker å bidra til utviklingen av disse gruppene.

Nettverksgrupper i Bergen, Stavanger & Trondheim

Få faglig påfyll og bygg nettverk, gjennom akademiske, sosiale og næringslivsrelevante arrangementer. BI samarbeider tett med næringslivsforeningene i Bergen og Stavanger og med Pirsenteret i Trondheim.

Meld deg inn i nettverksgruppen for din by for å få tilsendt informasjon om aktuelle arrangementer. Du kan også følge aktiviene i din region på BI Alumni-portalen.

BI - CAMPUS BERGEN
Alumni i Bergensområdet inviteres til månedlige frokostseminarer. Formålet er nytte og inspirasjon for ledere og andre som er interessert i ledelse. De er også rettet mot de som vurderer å ta et lederprogram ved BI - campus Bergen. Næringslivet i Bergen er godt representert på frokostseminarene, som gir deg gode muligheter for nettverksbygging.

BI - CAMPUS STAVANGER
Alumni i Stavangerregionen inviteres til to alumni-nettverkstreff i året. I tillegg får du som alumni invitasjon til Lederskolen, et samarbeid mellom BI og Næringslivsforeningen i Stavanger-regionen. Lederskolen arrangeres 6-8 ganger per år og er en viktig møteplass for næringslivet i regionen. Dette gir deg muligheter for nettverksbygging og faglige oppdateringer.

BI - CAMPUS TRONDHEIM
Bor du i Trondheimsområdet vil du som alumni bli invitert til 2-4 alumni-arrangement i året. Arrangementene er av både av faglig og sosial karakter. BI inviterer også, i samarbeid med Pirsenteret, til månedlige kunnskapsfrokoster. Frokostmøtene tar for seg ulike faglige og relevante tema, og arrangeres hver 3. torsdag i måneden. Her møtes næringsliv og alumni fra hele Trondheimsregionen, som gir deg en god arena for nettverksbygging.

 

Internasjonale nettverksgrupper

Bli med i internasjonale nettverksgrupper og møt oss på alumni arrangement i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Møteplassene gir deg faglige oppdateringer, og mulighet for å møte norske og internasjonale alumni der du bor. Nettverkstreff utenfor Norge tar ulike former, for eksempel som uformelle sosiale arrangementer og faglige foredrag, men gir uansett en fantastisk mulighet til å bygge nettverk og dele erfaringer.

Logg deg på BI Alumni-portalen for å få oversikt over arrangementer der du bor og meld deg inn i våre internasjonale nettverksgrupper:

Belgia - Danmark - Frankrike - Island - Kina - Nederland - Romania - Russland - Singapore - Spania - Storbritania - Sveits - Sverige  - Tyskland - Ukraina  - USA - Vietnam

Husk å hold kontaktinformasjon din oppdatert, da arrangementer også kan dukke opp i andre land. Kontakt oss også gjerne dersom du ønsker du å bidra eller starte en internasjonal gruppe i andre deler av verden.

Nettverksgrupper basert på grad

Eksklusive grupper for deg med en Executive Master of Management, EMBA eller doktorgrad. Gruppene har fokus på kompetanseutvikling, nettverk og erfaringsutveksling for alumni med felles BI bakgrunn.

Du blir automatisk medlem av gruppen som tilhører ditt studium. Husk å aktiver BI Alumni-profilen din og hold kontaktinformasjonen din oppdatert, for å motta invitasjoner og informasjon som er relevant for deg. 

BI Alumni-portalen

Finn tilbake til klasse­kameratene dine

BI Alumni-portalen gir deg mulighet til å knytte kontakt med alumni over hele verden. Du får også oversikt over arrangementer for alumni og andre medlemsfordeler.

Bli frivilling i nettverksgruppene

Vi ønsker å knytte til oss engasjerte alumni som ønsker å være med å utvikle og bygge opp faglige- og internasjonale nettverksgrupper for alumni.

Frivillige alumni er sentrale for suksessen med våre faglige og internasjonale nettverksgrupper. Nettverksgruppene har fokus på faglig oppdatering, nettverksbygging og tilrettelegging av sosiale møteplasser.

Logg deg på BI Alumni-portalen og les mer eller ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra med din kompetanse og erfaring.

Har din klasse et ønske om å møtes igjen?

Organiser en gjenforening og gi klassen din mulighet til å opprettholde relasjonene fra studietiden.

Vi gir gjerne råd og kan bistå med blant annet epostlister, utsendelse av invitasjoner, registrering av påmeldinger, og å finne faglige ressurser til arrangementet. Kontakt oss for mer informasjon.