Ønsker du å være utstiller?

Handelshøyskolen BI arrangerer en rekke konferanser for det private næringsliv og offentlig sektor. Benytt denne muligheten til å markedsføre din bedrift for riktig målgruppe innenfor det aktuelle tema for konferansen.

Vi tilbyr følgende muligheter for profilering på våre arrangementer

Utstillerplass:
3 x 2 m2 med ståbord
Inkluderer 2 personer som bemanner utstillingen

Pris 1 dag: 15 000 kr (eks. mva)
Pris 2 dager: 25 000 kr (eks. mva)

  • Vi tilbyr et begrenset antall utstillerplasser med optimal plassering rett utenfor auditoriet der konferansen gjennomføres.
  • Alle utstillere får profilering med logo på konferansens nettside, i deltakermappene og i skjermene i auditoriet under pausen.
  • Utstillerne får anledning til å være til stede og følge foredragene.
  • Servering vil i hovedsak foregå i utstillerarealet som blir det naturlige møtestedet i pausene.
  • Det tas forbehold om at enkelte arrangementer ikke har utstillertorg.

 

Muligheter for ekstra profilering

Innstikk i konferansemappene:

  • Det deles ut konferansemappe til alle deltakerne og vi gjør plass til flyer som legges ved i mappen.
  • Pris: 8 000 kr (eks. mva) 

Utlegg av brosjyrer i auditoriet:

  • I løpet av pausene kan vi legge ut flyer på alle deltakernes plasser slik at dette blir veldig synlig når deltakerne kommer tilbake.
  • Pris: 8 000 kr (eks. mva)

Oversiktskart utstillerplasser 
De fleste arrangementer avholdes på Handelshøyskolen BI - campus Oslo. Nedenstående utstillerområde gjelder for konferanser som holdes i område C1. Enkelte arrangementer vil benytte andre lokaler og avholdes i andre byer.

ØNSKER DU MER INFORMASJON? 

Ta kontakt med Tale R. Johnsen
Tlf: 46 41 01 95
E-post: tale.r.johnsen@bi.no