Rekruttere fra BI

BI internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som ønsker å løse dine utfordringer med teorien de har lært på skolen, et fersk blikk og nye ideer.

BI internship Master

Flere masterprogram har tilbud om internship som en del av sin spesialisering på sitt avsluttende studieår.

Studenter arbeider heltid i 8 uker i en bedrift fra august til oktober, og deretter må de delta på to intensive kurs over 6 uker på BI.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som deltar i ordningen er utvalgte samarbeidspartnere som ønsker å inngå et tettere samarbeid med Handelshøyskolen BI. Bedriftene kjennetegnes som viktige partnere for BI og attraktive arbeidsgivere for våre nyutdannede studenter. DNB, Nordea, Hydro, Microsoft, Opera Software, DNV GL er eksempler på bedrifter som er med i ordningen.

Hva kreves av studenten?
Studenten må søke på pre definerte internship stillinger hos partnerbedriftene som blir lagt ut i BI Karriereportal. Det stilles krav til motivasjonsbrev og CV, samt karakterkrav B og full studieprogresjon.

For å få godkjent 12 ECTS som internship-kurs i en bedrift kreves det at studenten leverer en prosjektrapport. Internship-spesialiseringen krever i tillegg fullføring av to intensive kurs på totalt 12 ECTS i løpet av høsten.

Studieretninger som kan søke BI Internship

Studieretning År Semester
MSc in Business 5 år Høst
MSc in Leadership and Organisational Psychology 5 år Høst
MSc in Strategic Marketing Management 5 år Høst

Er du student?

Gå til karriereportalen

BI internship Bachelor

BI krever faglig relevans i forhold til arbeidsoppgaver. Dette utdypes i læringskontrakten studenten må fylle ut i samarbeid med bedriften.

Hva kreves av bedriften?
Bedriften forplikter seg til å utpeke en oppfølgingsansvarlig for studenten. Vedkommende skal være studentens og BIs kontaktperson på vegne av virksomheten i perioden for internship. Oppfølgingsansvarlig bør allerede ved inngåelse av læringskontrakt diskutere mulige temaer for prosjektoppgave med studenten.

Studenten skal selv ta initiativ og ansvar for dette, men det er viktig at studenten får tilgang til de personer og den informasjonen som er nødvendig for å løse planlagte oppgaver. Vi anbefaler at bedriften deltar på introduksjonssamlingen før kursoppstart for å få innsikt i hvilke faglige krav som stilles i kurset, hva de kan forvente av sin student og hvilken rolle bedriften har.

Student og kontaktperson i bedrift bør avtale regelmessige møter i løpet av internship-perioden. Mot slutten av internship-perioden plikter bedriften skrive en sluttattest hvor det må fremkomme at studenten har arbeidet 240 timer med avtalte oppgaver.

Følgende kriterier må oppfylles:

 • Etablert bedrift (minimum 3 års drift, 5 ansatte, 5 mill. omsetning)
 • Ikke enkeltmannsforetak
 • Virksomhet i Norge eller internasjonal virksomhet med kontor i Norge
 • Ansvarlig kontaktperson i bedrift – ikke veileder for prosjektoppgaven

Hva kreves av studenten?
For å søke på internship-programmet kreves det at du selv har funnet bedrift, og har utfylt læringskontrakt. Du må i tillegg vedlegge motivasjonsbrev og CV, samt tilfredsstille karakterkrav C og god studieprogresjon.

I tillegg til å arbeide i bedriften skal du delta på månedlige samlinger på BI for veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven og de ulike fasene i internshipet. Du må levere prosjektoppgave skriftlig, presentere oppgaven muntlig og levere attest fra bedrift for å få godkjent kurset.

Hva er typiske arbeidsoppgaver?
Oppgavene vil variere i forhold til bedriftens behov og studentens kompetanse. Eksempler på oppgaver kan være markedsanalyser, strategiutvikling, kundeoppfølging, rapportering, analyser, rekruttering og økonomistyring.

Skal studenten få betalt for arbeid i bedrift?
240 timer i bedrift er studiepoenggivende og skal ikke lønnes av bedriften.

Studieretninger som kan søke BI internship:

Studieretning År Semester
Business Administration (BBA) 3 år Vår
Økonomi og ledelse (siviløkonom) 2 år Vår
Økonomi og forretningsjus  3 år  Høst
Entreprenørskap og økonomi   3 år  Høst
Finans   3 år  Høst
Creative Industries Management  3 år  Høst
Markedsføringsledelse   3 år  Høst
PR og Markedskommunikasjon   3 år  Høst
Retail Management   3 år  Høst
Økonomi og administrasjon  3 år  Høst

Tilby utvekslingsstudenter internship

Flere bachelor- og masterprogrammer gir mulighet til å kombinere studiepoenggivende BI Internship med utveksling ved en av BIs partnerskoler.

BI Internship on Exchange Bachelor

"BI Internship on Exchange" er et kurs for bachelorstudenter som gir 7,5 ECTS poeng. Studenter ved Bachelor of Business Administration og Bachelor i Økonomi og Ledelse har mulighet til å jobbe 120 timer i en selvvalgt bedrift, mens de studerer ved en av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?

Bedrifter som ønsker bachelorstudenter i et BI Internship mens de er på utveksling må være interessert i gjensidig læring og utvikling. Det er også visse krav som må være oppfylt, disse er som følger:

 • Bedriften er godt etablert – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i omsetning
 • Bedriften kan ikke være et enkeltmannsforetak
 • Bedriften må utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp studenten og holde en tett dialog med BI
 • Bedriften har veletablert virksomhet i det aktuelle vertslandet

Dersom du er i tvil om din bedrift oppfyller kravene, vennligst kontakt BI Karriereservice.

For å sikre at gjennomføringen møter de ulike partenes forventninger, oppfordrer vi bedriftens kontaktperson å kontakte BI Karriereservice før en stillingsannonse publiseres på BI Karriereportal. Da kan vi gi informasjon om hvordan kurset er lagt opp, og dere har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Se her hvordan man kan publisere en stillingsannonse på BI Karriereportal. Husk å bruke tittelen BI Internship on Exchange spring XXXX/company name.

Videre anbefaler vi at kontaktpersonen holder jevnlige møter der studenten får tilbakemelding på sin innsats. Når internship-perioden er over er bedriften pålagt å skrive en bekreftelse på at studenten har arbeidet 120 timer med de arbeidsoppgavene som er avklart i læringskontrakten.

BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs, og det er derfor nødvendig at arbeidsoppgavene studentene blir tildelt er relevante for deres studieretning. Studenten og bedriften må sammen fylle ut læringskontrakten som spesifiserer hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.

Hvorfor lønner det seg å publisere en BI Internship-stilling?

Du blir eksponert i BI sitt studentmiljø – employer branding, og du er med på å skape en plattform for gjensidig læring. Studenterne våre kan hjelpe deg med å løse konkrete utfordringer og bidra til erfaringsutveksling mellom akademia og arbeidslivet. 

Hva kreves av studenten?

Det er kun studenter som har blitt tildelt en plass på utveksling av Internasjonalt Kontor som har mulighet til å søke "BI Internship on Exchange Bachelor". Studenter som ønsker et "BI Internship on Exchange" må selv ta kontakt med bedrifter. Vi anbefaler å følge jevnlig med i BI Karriereportal, da noen bedrifter publiserer stillinger her som oppfyller kravene til et "BI Internship on Exchange".

Før avreise er du pliktig å delta på en cross-cultural workshop på BI, som en forberedelse på ditt utenlandsopphold. I tillegg må du delta på totalt fire akademiske online webinarer under selve internship-perioden. Her vil det bli gitt veiledning i forhold til den obligatoriske prosjektoppgaven, som skal leveres og presenteres mot slutten av din internship-periode.

Søknadsprosessen

I tillegg til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet på @BI må studenten legge ved CV, motivasjonsbrev og en ferdig utfylt læringskontrakt. Det er også et krav med GPA = C eller bedre, samt god studieprogresjon. Det er studentens ansvar å undersøke om det er nødvendig med arbeidsvisa ved ønsket destinasjon.

BI Internship on Exchange er et studiepoenggivende valgkurs med et begrenset antall plasser. Det er veilederne i samarbeid med BI Karriereservice som tar det endelige valget på hvem som får tilbud om plass på kurset. Utvelgelsen skjer på grunnlag av karakter, studieprogresjon, CV og søknad.

Som student kan du lese mer om BI Internship on Exchange og søknadsprosessen på @BI.

Studieretninger som kan søke BI Internship on Exchange

Studieretning År Semester
Business Administration 3. året Vår
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) 2. året Vår

BI Internship on Exchange Master

BI Internship on Exchange er et valgkurs for studentene ved Master of Science in Business. Her har de mulighet til å kombinere 240-300 timer arbeid i en bedrift med studier ved en av BI sine partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?

Bedriftene som er samarbeidspartnere ved BI Internship on Exchange er bedrifter som kjennetegnes som viktige partnere for BI, og som attraktive arbeidsgivere for våre nyutdannede studenter. Disse bedriftene deltar også i BI Internship ordningen, og har enten et kontor eller en filial i utlandet.

Hva kreves av studenten?

For å kunne søke på dette valgkurset må studenten oppfylle karakterkrav minimum B og oppnå full studieprogresjon. Videre må studenten ha stor arbeidskapasitet og åpenhet for å eksponere seg både til en ny studie- og arbeidskultur. For å få godkjent 12 ECTS på BI Internship kurs kreves det at studenten leverer en prosjektrapport.

Det forventes videre at studenten deltar på et Kick-Off arrangement i forkant av avreise.

Les mer om BI Internship on Exchange og søknadsprosessen på @BI.

Hvilke MSc studieretninger kan søke BI Internship on Exchange?

Masterprogram År Semester
MSc in Business 5. året Høst

Hvordan rekruttere studenter?

Bedrifter som ønsker å bli kontaktet kan utlyse sin internship-stilling via BI Karriereportal.

Studenter må deretter selv ta kontakt med bedriftene. Studenten(e) intervjues av bedrift før en læringskontrakt fylles ut og signeres av student og bedrift. Registrer deg i BI Karriereportal og legg ut stillingen.

Hvordan registrerer min bedrift en internship-stilling i BI Karriereportal?

 • Klikk "Registrer stilling"
 • Fyll ut skjema som vanlig stillingsannonse
 • Merk tittel: BI Internship/Bedriftsnavn
 • Tag: biinternshipbachelor
 • Kontakt Karriereservice med hensyn til søknadsfrist, dadette må noterers i søknadsteksten.

Spørsmål knyttet til å legge ut internshipstillinger i BI Karrierportal kan sendes til Karriereservice.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
Som bedrift bør du legge ut internship-annonse i BI Karriereportal om muligheter allerede i august/september for studenter som søker internship i vårsemesteret.

For studenter som søker internship i høstsemesteret bør bedriften legge ut annonse i januar/februar.