Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Master

Flere av våre masterprogram tilbyr BI Internship som et studiepoenggivende valgkurs det siste studieåret. 

Studentene jobber heltid, uten lønn, i åtte uker i tidsrommet august til oktober. Kurset avsluttes med en prosjektoppgave basert på en valgfri problemstilling.

Hva kreves av bedriften?
Bedriftene som deltar i ordningen er utvalgte samarbeidspartnere som har inngått et tett samarbeid med oss. Bedriftene kjennetegnes som attraktive arbeidsgivere for våre nyutdannede studenter og som viktige partnere for BI. Ønsker din bedrift å tilby BI Internship ber vi om at du kontakter BI Internship på e-post: experiential.learning@bi.no.

Hva kreves av studenten?
For å kunne søke på valgkurset BI Internship må studenten oppfylle et karakterkrav på minimum B og ha full studieprogresjon. Studenten må levere en prosjektoppgave for å få godkjent 12 ECTS på kurset.

Det forventes videre at studenten deltar på samlinger som er en del av kurset (som for eksempel Kick-Off, Term Paper Guidance, End of Internship Meeting).

Studieretninger som kan søke BI Internship

Studieretning Når  Eksamen
MSc in Business 3. semester/høst Innleveringsoppgave
MSc in Leadership
and Organisational Psychology
3. semester/høst Innleveringsoppgave
MSc in Strategic Marketing Management 3. semester/høst Innleveringsoppgave
MSc Finance 2. semester/vår Muntlig eksamen

BI internship Bachelor

BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs. Studenten jobber deltid – ca. to ganger i uken i bedriften din over en periode på 15 uker (totalt 240 timer).

I tillegg deltar studenten på fire faglige samlinger på BI, hvor det blant annet blir gitt veiledning i forhold til den avsluttende prosjektoppgaven. Oppgaven presenteres også muntlig.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker studenter i et BI Internship må være interessert i gjensidig læring og utvikling. Det er også visse krav som må være oppfylt:

 • Bedriften er godt etablert – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i omsetning
 • Bedriften kan ikke være et enkeltmannsforetak
 • Bedriften må være lokalisert i Norge
 • Bedriften må utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp studenten og holde en tett dialog med BI

Dersom du er i tvil om bedriften din oppfyller kravene ber vi om at du kontakter BI Internship ved å sende en e-post til experiential.learning@bi.no.

Karriereservice kan også hjelpe med når og hvordan en stillingsannonse bør legges ut i Karriereportalen. Litt lenger ned på siden kan du lese om hvordan du rektutterer studenter.

Arbeidsoppgavene skal være relevante for fagretningen til studenten. Før studenten kan søke om opptak på kurset, må bedriften og studenten i samarbeid ha fylt ut en læringskontrakt som spesifiserer arbeidsoppgavene.

Fordi BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs er det kun et visst antall ledige plasser. Det er veilederne i samarbeid med Karriereservice som tar det endelige valget på hvem som får tilbud om plass. Utvelgelsen skjer på grunnlag av karakterer, studieprogresjon, CV og søknad.

Vi oppfordrer bedriftens kontaktperson til å delta på eventet "BI Internship Kick-Off" som vi avholder i forkant av internship-perioden. Her gir vi informasjon om hvordan kurset er lagt opp og bedriften får muligheten til å knytte kontakt med studentene og med BI.

Videre anbefaler vi at kontaktpersonen holder jevnlige møter der studenten får tilbakemelding på innsatsen.

I tillegg til de 240 timene hos bedriften, må studentene delta på fire akademiske samlinger på BI. Vi oppfordrer til at studentene får fri de respektive dagene.

Bedriften er pålagt å skrive en bekreftelse på at studenten har jobbet 240 timer med arbeidsoppgavene som er avklart i læringskontrakten når internship-perioden er over.

Hva kreves av studenten?
Studenter som ønsker et BI Internship må selv ta kontakt med bedrifter, fylle ut læringskontrakt og deretter søke om opptak på kurs til BI. Vi anbefaler dem å følge jevnlig med i Karriereportalen. Proaktive studenter kan også ta kontakt med en bedrift som ikke har lagt ut en stilling i Karriereportalen.

Det er et krav med gjennomsnittskarakter C eller bedre, samt god studieprogresjon.

Hva er typiske arbeidsoppgaver?
Arbeidsoppgavene er basert på bedriftens behov og studentens kompetanse. Eksempler kan være: Markedsanalyser, strategiutvikling, kundeoppfølging, rapportering, analyser, rekruttering og regnskap.

Skal studenten motta lønn?
Nei – BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs og bedriften skal ikke lønne studenten.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

Studieretning Når  
Business Administration (BBA) 6. semester Vår
Økonomi og ledelse (siviløkonom) 4. semester Vår
Økonomi og forretningsjus 5. semester  Høst
Entreprenørskap og økonomi  5. semester  Høst
Finans  5. semester  Høst
Creative Industries Management 5. semester  Høst
Markedsføringsledelse  5. semester  Høst
PR og Markedskommunikasjon  5. semester  Høst
Retail Management  5. semester  Høst
Økonomi og administrasjon 5. semester  Høst

BI internship on Exchange

Flere bachelor- og masterprogrammer gir mulighet til å kombinere studiepoenggivende BI Internship med utveksling ved en av BIs partnerskoler.

BI Internship on Exchange Bachelor

"BI Internship on Exchange" er et kurs for bachelorstudenter som gir 7,5 ECTS poeng. Studenter ved Bachelor of Business Administration og Bachelor i Økonomi og Ledelse har mulighet til å jobbe 120 timer i en selvvalgt bedrift, mens de studerer ved en av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker bachelorstudenter i et BI Internship mens de er på utveksling må være interessert i gjensidig læring og utvikling. Det er også visse krav som må være oppfylt:

 • Bedriften er godt etablert – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i omsetning
 • Bedriften kan ikke være et enkeltmannsforetak
 • Bedriften må utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp studenten og holde en tett dialog med BI
 • Bedriften har veletablert virksomhet i det aktuelle vertslandet

Er du er i tvil om bedriften din oppfyller kravene ber vi om at du tar kontakt med BI Internship på e-post experiential.learning@bi.no.

For å sikre at gjennomføringen møter de ulike partenes forventninger, oppfordrer vi bedriften til å kontakte Karriereservice før en stillingsannonse publiseres i Karriereportalen. Da kan vi gi informasjon om hvordan kurset er lagt opp, og dere har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Husk å bruke tittelen BI Internship on Exchange spring XXXX/company name.

Fordi BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs skal arbeidsoppgavene være relevante for studentenes fagretning. Studenten og bedriften må sammen fylle ut en læringskontrakt som spesifiserer arbeidsoppgavene.

Vi anbefaler at kontaktpersonen holder jevnlige møter der studenten får tilbakemelding på innsatsen. Etter internship-perioden må bedriften skrive en bekreftelse på at studenten har jobbet 120 timer med arbeidsoppgavene avklart i læringskontrakten.

Hvorfor lønner det seg å publisere en BI Internship-stilling?
Du blir eksponert i BI sitt studentmiljø – employer branding, og du er med på å skape en plattform for gjensidig læring. Studenterne våre kan hjelpe deg med å løse konkrete utfordringer og bidra til erfaringsutveksling mellom akademia og arbeidslivet. 

Hva kreves av studenten?
Det er kun studenter som har blitt tildelt en plass på utveksling av Internasjonalt Kontor som har mulighet til å søke "BI Internship on Exchange Bachelor". Studenter som ønsker et "BI Internship on Exchange" må selv ta kontakt med bedrifter.

Vi anbefaler studentene om å følge jevnlig med i Karriereportalen, da noen stillinger oppfyller kravene til et "BI Internship on Exchange".

Søknadsprosessen
I tillegg til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet i studentportalen må studenten legge ved CV, motivasjonsbrev og en ferdig utfylt læringskontrakt. Det er også et krav med GPA = C eller bedre, samt god studieprogresjon. Det er studentens ansvar å undersøke om det er nødvendig med arbeidsvisa ved ønsket destinasjon.

BI Internship on Exchange er et studiepoenggivende valgkurs med et begrenset antall plasser. Det er veilederne i samarbeid med Karriereservice som tar det endelige valget på hvem som får tilbud om plass på kurset. Utvelgelsen skjer på grunnlag av karakter, studieprogresjon, CV og søknad.

Studieretninger som kan søke BI Internship on Exchange

Studieretning Når  
Business Administration 6. semester Vår
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) 4. semester Vår

BI Internship on Exchange Master

BI Internship on Exchange er et valgkurs for studentene ved Master of Science in Business. Studentene får mulighet til å kombinere 240-300 timer arbeid i en bedrift med studier ved en av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?
Bedriftene som er samarbeidspartnerne ved BI Internship on Exchange er viktige partnere for BI, og attraktive arbeidsgivere for våre nyutdannede studenter. Bedriftene deltar også i BI Internship ordningen, og har enten et kontor eller en filial i utlandet.

Hva kreves av studenten?
For å kunne søke på dette valgkurset må studenten oppfylle karakterkrav minimum B og oppnå full studieprogresjon. Videre må studenten ha stor arbeidskapasitet og åpenhet for å eksponere seg både til en ny studie- og arbeidskultur. For å få godkjent 12 ECTS på BI Internship kurs kreves det at studenten leverer en prosjektrapport.

Det forventes videre at studenten deltar på et Kick-Off arrangement i forkant av avreise.

Hvilke MSc studieretninger kan søke BI Internship on Exchange?

Masterprogram Når  
MSc in Business 3. semester Høst

Hvordan rekruttere studenter?

Prosess masterstudenter

Ønsker du å tilby BI internship-stilling til en masterstudent, kan du kontakte BI Internship på e-post.

Prosess bachelorstudenter

Ønsker du å lyse ut BI internship stilling til bachelorstudenter, gjør du dette i vår Karriereportal. Studentene tar selv kontakt med dere, men bedriften bestemmer hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå. 

I samarbeid utarbeider dere en læringskontrakt som begge parter signerer. Studenten må legge ved læringskontrakt, CV og søknad i et siste steg når de søker etter opptak på BI Internship kurs.

Det er både bedriftens og studentens ansvar å sette seg inn i kravene BI stiller. Les om kravene under avsnittet BI Internship Bachelor.

På grunn av stor konkurranse om plassene på kurset BI Internship kan vi ikke gi noen garanti for opptak. Rekruttering skjer på grunnlag av karakterer, studieprogresjon, CV og søknad.

Har du spørsmål til prosessen? Ta kontakt med BI Internship på e-post karriereservice@bi.no.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
BI Internship er et kurs på BI og studentene må derfor søke innenfor søknadsfristen vi har satt for de ulike kursene.

Du bør derfor legge ut en BI internship annonse i Karriereportalen allerede i august/september for studenter som kan ta kurset på vårsemesteret. (Intern søknadsfrist for BI internship kurs er 1. november).

For rekruttering til BI internship stillinger i høstsemesteret bør du legge ut annonse i januar/februar. (Intern søknadsfrist for BI internship kurs er 20. april).

Hvordan registrerer min bedrift en internship-stilling i BI Karriereportal?

 • Gå til: https://karriere.bi.no/login.jsp  og logg deg inn.
 • Fyll ut skjema som vanlig stillingsannonse

  Merk tittel:
 • BI Internship vår xxxx/bedriftsnavn (e.g. BI Internship vår 2018/Handelshøyskolen BI)
 • BI Internship on Exchange spring xxxx/bedriftsnavn

 • Tag: biinternshipbachelor
 • Kontakt Karriereservice med hensyn til søknadsfrist, da dette må noteres i søknadsteksten.

Har du spørsmål knyttet til å legge ut internshipstillinger? Ta kontakt med Karriereservice.