Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship Bachelor

BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs. Studenten jobber deltid – ca. to ganger i uken i bedriften din over en periode på 15 uker (totalt 240 timer).

I tillegg deltar studenten på fire faglige samlinger på BI, hvor det blant annet blir gitt veiledning i forhold til den avsluttende prosjektoppgaven. Oppgaven presenteres også muntlig.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker studenter i et BI Internship må være interessert i gjensidig læring og utvikling. Det er også visse krav som må være oppfylt:

  • Bedriften er godt etablert – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i omsetning
  • Bedriften kan ikke være et enkeltmannsforetak
  • Bedriften må være lokalisert i Norge
  • Bedriften må utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp studenten og holde en tett dialog med BI

Dersom du er i tvil om bedriften din oppfyller kravene ber vi om at du kontakter BI Internship ved å sende en e-post til experiential.learning@bi.no.

Karriereservice kan også hjelpe med når og hvordan en stillingsannonse bør legges ut i Karriereportalen. Litt lenger ned på siden kan du lese om hvordan du rektutterer studenter.

Arbeidsoppgavene skal være relevante for fagretningen til studenten. Før studenten kan søke om opptak på kurset, må bedriften og studenten i samarbeid ha fylt ut en læringskontrakt som spesifiserer arbeidsoppgavene.

Fordi BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs er det kun et visst antall ledige plasser. Det er veilederne i samarbeid med Karriereservice som tar det endelige valget på hvem som får tilbud om plass. Utvelgelsen skjer på grunnlag av karakterer, studieprogresjon, CV og søknad.

Vi oppfordrer bedriftens kontaktperson til å delta på eventet "BI Internship Kick-Off" som vi avholder i forkant av internship-perioden. Her gir vi informasjon om hvordan kurset er lagt opp og bedriften får muligheten til å knytte kontakt med studentene og med BI.

Videre anbefaler vi at kontaktpersonen holder jevnlige møter der studenten får tilbakemelding på innsatsen.

I tillegg til de 240 timene hos bedriften, må studentene delta på fire akademiske samlinger på BI. Vi oppfordrer til at studentene får fri de respektive dagene.

Bedriften er pålagt å skrive en bekreftelse på at studenten har jobbet 240 timer med arbeidsoppgavene som er avklart i læringskontrakten når internship-perioden er over.

Hva kreves av studenten?
Studenter som ønsker et BI Internship må selv ta kontakt med bedrifter, fylle ut læringskontrakt og deretter søke om opptak på kurs til BI. Vi anbefaler dem å følge jevnlig med i Karriereportalen. Proaktive studenter kan også ta kontakt med en bedrift som ikke har lagt ut en stilling i Karriereportalen.

Det er et krav med gjennomsnittskarakter C eller bedre, samt god studieprogresjon.

Hva er typiske arbeidsoppgaver?
Arbeidsoppgavene er basert på bedriftens behov og studentens kompetanse. Eksempler kan være: Markedsanalyser, strategiutvikling, kundeoppfølging, rapportering, analyser, rekruttering og regnskap.

Skal studenten motta lønn?
Nei – BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs og bedriften skal ikke lønne studenten.

Følgende studieretninger tilbyr BI Internship som et valgkurs:

Studieretning Når  
Business Administration (BBA) 6. semester Vår
Økonomi og ledelse (siviløkonom) 4. semester Vår
Økonomi og forretningsjus 5. semester  Høst
Entreprenørskap og økonomi  5. semester  Høst
Finans  5. semester  Høst
Creative Industries Management 5. semester  Høst
Markedsføringsledelse  5. semester  Høst
PR og Markedskommunikasjon  5. semester  Høst
Retail Management  5. semester  Høst
Økonomi og administrasjon 5. semester  Høst