Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship on Exchange

Flere bachelor- og masterprogrammer gir mulighet til å kombinere studiepoenggivende BI Internship med utveksling ved en av BIs partnerskoler.

BI Internship on Exchange Bachelor

"BI Internship on Exchange" er et kurs for bachelorstudenter som gir 7,5 ECTS poeng. Studenter ved Bachelor of Business Administration og Bachelor i Økonomi og Ledelse har mulighet til å jobbe 120 timer i en selvvalgt bedrift, mens de studerer ved en av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker bachelorstudenter i et BI Internship mens de er på utveksling må være interessert i gjensidig læring og utvikling. Det er også visse krav som må være oppfylt:

  • Bedriften er godt etablert – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i omsetning
  • Bedriften kan ikke være et enkeltmannsforetak
  • Bedriften må utnevne en kontaktperson som er ansvarlig for å følge opp studenten og holde en tett dialog med BI
  • Bedriften har veletablert virksomhet i det aktuelle vertslandet

Er du er i tvil om bedriften din oppfyller kravene ber vi om at du tar kontakt med BI Internship på e-post experiential.learning@bi.no.

For å sikre at gjennomføringen møter de ulike partenes forventninger, oppfordrer vi bedriften til å kontakte Karriereservice før en stillingsannonse publiseres i Karriereportalen. Da kan vi gi informasjon om hvordan kurset er lagt opp, og dere har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Husk å bruke tittelen BI Internship on Exchange spring XXXX/company name.

Fordi BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs skal arbeidsoppgavene være relevante for studentenes fagretning. Studenten og bedriften må sammen fylle ut en læringskontrakt som spesifiserer arbeidsoppgavene.

Vi anbefaler at kontaktpersonen holder jevnlige møter der studenten får tilbakemelding på innsatsen. Etter internship-perioden må bedriften skrive en bekreftelse på at studenten har jobbet 120 timer med arbeidsoppgavene avklart i læringskontrakten.

Hvorfor lønner det seg å publisere en BI Internship-stilling?
Du blir eksponert i BI sitt studentmiljø – employer branding, og du er med på å skape en plattform for gjensidig læring. Studenterne våre kan hjelpe deg med å løse konkrete utfordringer og bidra til erfaringsutveksling mellom akademia og arbeidslivet. 

Hva kreves av studenten?
Det er kun studenter som har blitt tildelt en plass på utveksling av Internasjonalt Kontor som har mulighet til å søke "BI Internship on Exchange Bachelor". Studenter som ønsker et "BI Internship on Exchange" må selv ta kontakt med bedrifter.

Vi anbefaler studentene om å følge jevnlig med i Karriereportalen, da noen stillinger oppfyller kravene til et "BI Internship on Exchange".

Søknadsprosessen
I tillegg til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet i studentportalen må studenten legge ved CV, motivasjonsbrev og en ferdig utfylt læringskontrakt. Det er også et krav med GPA = C eller bedre, samt god studieprogresjon. Det er studentens ansvar å undersøke om det er nødvendig med arbeidsvisa ved ønsket destinasjon.

BI Internship on Exchange er et studiepoenggivende valgkurs med et begrenset antall plasser. Det er veilederne i samarbeid med Karriereservice som tar det endelige valget på hvem som får tilbud om plass på kurset. Utvelgelsen skjer på grunnlag av karakter, studieprogresjon, CV og søknad.

Studieretninger som kan søke BI Internship on Exchange

Studieretning Når  
Business Administration 6. semester Vår
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) 4. semester Vår

BI Internship on Exchange Master

BI Internship on Exchange er et valgkurs for studentene ved Master of Science in Business. Studentene får mulighet til å kombinere 240-300 timer arbeid i en bedrift med studier ved en av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?
Bedriftene som er samarbeidspartnerne ved BI Internship on Exchange er viktige partnere for BI, og attraktive arbeidsgivere for våre nyutdannede studenter. Bedriftene deltar også i BI Internship ordningen, og har enten et kontor eller en filial i utlandet.

Hva kreves av studenten?
For å kunne søke på dette valgkurset må studenten oppfylle karakterkrav minimum B og oppnå full studieprogresjon. Videre må studenten ha stor arbeidskapasitet og åpenhet for å eksponere seg både til en ny studie- og arbeidskultur. For å få godkjent 12 ECTS på BI Internship kurs kreves det at studenten leverer en prosjektrapport.

Det forventes videre at studenten deltar på et Kick-Off arrangement i forkant av avreise.

Hvilke MSc studieretninger kan søke BI Internship on Exchange?

Masterprogram Når  
MSc in Business 3. semester Høst