Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

Hvordan rekruttere studenter?

Prosess masterstudenter

Ønsker du å tilby BI internship-stilling til en masterstudent, kan du kontakte BI Internship på e-post.

Prosess bachelorstudenter

Ønsker du å lyse ut BI internship stilling til bachelorstudenter, gjør du dette i vår Karriereportal. Studentene tar selv kontakt med dere, men bedriften bestemmer hvordan rekrutteringsprosessen skal foregå. 

I samarbeid utarbeider dere en læringskontrakt som begge parter signerer. Studenten må legge ved læringskontrakt, CV og søknad i et siste steg når de søker etter opptak på BI Internship kurs.

Det er både bedriftens og studentens ansvar å sette seg inn i kravene BI stiller. Les om kravene under avsnittet BI Internship Bachelor.

På grunn av stor konkurranse om plassene på kurset BI Internship kan vi ikke gi noen garanti for opptak. Rekruttering skjer på grunnlag av karakterer, studieprogresjon, CV og søknad.

Har du spørsmål til prosessen? Ta kontakt med BI Internship på e-post karriereservice@bi.no.

Ønsker du en BI intern? Planlegg i god tid!
BI Internship er et kurs på BI og studentene må derfor søke innenfor søknadsfristen vi har satt for de ulike kursene.

Du bør derfor legge ut en BI internship annonse i Karriereportalen allerede i august/september for studenter som kan ta kurset på vårsemesteret. (Intern søknadsfrist for BI internship kurs er 1. november).

For rekruttering til BI internship stillinger i høstsemesteret bør du legge ut annonse i januar/februar. (Intern søknadsfrist for BI internship kurs er 20. april).

Hvordan registrerer min bedrift en internship-stilling i BI Karriereportal?

  • Gå til: https://karriere.bi.no/login.jsp  og logg deg inn.
  • Fyll ut skjema som vanlig stillingsannonse

    Merk tittel:
  • BI Internship vår xxxx/bedriftsnavn (e.g. BI Internship vår 2018/Handelshøyskolen BI)
  • BI Internship on Exchange spring xxxx/bedriftsnavn

  • Tag: biinternshipbachelor
  • Kontakt Karriereservice med hensyn til søknadsfrist, da dette må noteres i søknadsteksten.

Har du spørsmål knyttet til å legge ut internshipstillinger? Ta kontakt med Karriereservice.