Kom i gang

I en akademisk oppgave skal du vise at du kan finne og bruke faglitteratur
og kunnskap knyttet til din problemstilling. Men hvordan finner du disse
kildene?

Det stilles krav til struktur, språk og korrekt bruk av kilder i akademiske oppgaver. Her har vi samlet litt informasjon om dette.

BI-oppgaver skal oppfylle visse formelle krav. Vi har samlet informasjon og verktøy som kan hjelpe deg i arbeidet.

Del denne siden:

Til toppen