Ukens alumni

Den involverende lederen

Morten Borge


CEO

Ferd AS

Siviløkonom/Master i regnskap og revisjon

“Dukker det opp en mulighet som enten er et steg til siden eller et steg ut, til en annen by, en ny industri eller et nytt segment, så er det med på å utvikle deg ganske kraftig”

Beslutningen om å forlate en sikker hverdag i et av verdens største revisjons -og konsulenthus til fordel for et familieselskap på Lysaker var noe nåværende Ferd-sjef Morten Borge tenkte mye over, men som han aldri har angret på.

Han tok over som konsernsjef i det familieeide investeringsselskapet i 2017 etter å ha vært innom flere lederroller som investeringsdirektør i samme selskap og finansdirektørstilling i porteføljeselskapet Interwell.

– Det mest krevende i første lederstilling var kanskje som 28-29-åring å bli satt til å lede mennesker som var både 10, 20 og 25 år eldre enn meg selv, sier Borge om det å få lederansvar i ung alder og fortsetter:

– Da er det viktig å komme inn med en respekt for de menneskene man skal lede, med en ydmykhet for å sette seg inn i de oppgavene man skal gjøre, men samtidig være så trygg på en selv og den kompetansen og bakgrunnen man har til å være en tydelig leder.

Hør første episode i den nye podcastserien «Ledelsespodden» med Morten Borge og professor Anders Dysvik her.

Han er ikke i tvil om at utdannelsen hans fra BI dannet grunnlaget for å forfølge drømmen om å jobbe i skjæringspunktet med juss, strategi, verdsettelse og finans. Dette er en kombinasjon han møter nærmest daglig i forbindelse med oppfølging av eksisterende investeringer og i vurderingen av nye.

Ledertalent

Borge karakteriserer lederstillen sin som åpen, og håper de ansatte ville svart at han har en involverende lederstil basert på hyppige tilbakemeldinger, hvis de ble spurt.

– Det er viktig å ikke dekke over når ting går dårlig eller overselge når ting går bra, men ha en troverdig og åpen kommunikasjon i alle tilfeller, sier den unge lederen.

Borge ble kåret til et av Norges største ledertalenter i 2014 i E24 årlige konkurranse. For andre som har som mål å forfølge en lederkarriere anbefaler han å gjøre den beste jobben der man er og benytte seg av muligheter som åpner seg. I tillegg til å komme seg ut av komfortsonen.

– Dukker det opp en mulighet som enten er et steg til siden eller et steg ut, til en annen by, en ny industri eller et nytt segment, så er det med på å utvikle deg ganske kraftig, avslutter Borge.