Ukens alumni

DEN LOJALE INVESTOREN

Vegard Søraunet


Investeringsdirektør i ODIN, senior porteføljeforvalter ODIN Sverige og ODIN Norden

ODIN Fund Management

Siviløkonom 2004, Master i regnskap og revisjon 2006

“Finansnæringen er krevende. Hvis du ikke virkelig brenner for aksjer og selskaper bør du finne deg noe annet å jobbe med.”

Vegard Søraunet begynte sin karriere som trainee i ODIN. Elleve år senere er han investeringsdirektør.

Tekst: Anna Olausson
Photo: Camilla Linkquist

Hva er den største endringen i finansnæringen siden du begynte i 2006?

Markedene blir stadig mer samordnede. Før finanskrisen var det mulig å diversifisere i ulike regioner og land. Nå vil jeg si at sektorer er den beste måten å diversifisere porteføljen på. En annen langsiktig endring i finansnæringen er korttidsfokuset. På 1990-tallet ble aksjene gjennomsnittlig beholdt i to til tre år, men i dag er det under 6 måneder.

Hvor mye stoler du på dine instinkter, din magefølelse?
Magefølelsen brukes kun som et tillegg til en dypt analytisk og grunnleggende tilnærming til investering. I ODIN tas avgjørelsene på grunnlag av tre P-er. Performance, Prospects og Price er bestemmende for om vi skal investere eller ikke. I tillegg er vi svært fokusert på ledelsen av selskapene, og eierne. Vi slår på tråden eller tar en flytur for å finne ut mer.

Hvordan blir man en fremragende porteføljeforvalter?
Jeg mener at porteføljeforvaltere kaster bort for mye tid på å finne ut om aksjene er billige eller ikke. Hvis de hadde brukt like mye tid på å analysere den langsiktige utviklingen i et selskap, ville de fått større avkastning på sin investering.

Hvordan har karrieren din vært?
Dotcom-krisen og terrorangrepene i 2001-2003 fikk betydning for mulighetene i finansnæringen. Det var virkelig stort å få en regnskapsjobb i PwC mot slutten av 2003. Mens jeg tok en Master i regnskap og revisjon på BI, begynte jeg deretter som trainee i ODIN mens jeg fortsatt studerte.

Hva fokuserer du på som leder?
Jeg er virkelig fan av desentralisert ledelse, hvor alle ansatte har et mål og hvor resultatene følges opp underveis.

Hvilket karriereråd vil du gi til dem som ønsker å jobbe for ODIN?
Finansnæringen er krevende. Hvis du ikke virkelig brenner for aksjer og selskaper, finn deg noe annet å jobbe med.