Ukens alumni

DIREKTØR OG MILJØVERNER

Heidi Sørensen


Direktør i Klimaetaten

Oslo kommune

Executive Master of Management

“Det er ikke teknologien som er begrensningen, men vår evne til å organisere endringene”

Som direktør for Klimaetaten i Oslo, mener Heidi Sørensen at hun har over 673 469 grunner til å prestere.

Engasjementet for miljøet arvet hun fra morfaren, som dro henne med på møter og arrangementer. Som femåring gjorde det sterkt inntrykk å høre at man plutselig skulle bygge en sementfabrikk akkurat der hun og familien pleide å plukke blåveis. Sånt blir det miljøforkjemper av.

‒ Jeg har en grunnleggende tro på at de problemene menneskene selv har klart å skape, også er problemer vi har evne og kraft til å løse, sier Sørensen.

Da Oslo kommune trengte noen til å lede den nyopprettede Klimaetaten i 2017, falt valget på trønderen med bakgrunn fra Natur og Ungdom, Miljøverndepartementet og WWF.

Før hun kastet seg over arbeidsoppgavene, sa Sørensen at hun gledet seg til å passe på at Oslo gikk foran og turte å ta de nødvendige valgene for å nå klimamålene. Halvannet år senere sier hun «so far, so good», men understreker at det fortsatt er en vei å gå før målene er nådd.

Anerkjennelse fra EU

‒ Det gjenstår åpenbart flere tøffe valg og vanskelige saker, men så langt har ting gått raskere enn vi trodde. For et år siden trodde jeg ikke at vi kunne stå her og si at 50 prosent av nybilsalget i første kvartal var elektrisk.

EU-kommisjonen valgte også nylig ut Oslo til å bli Europas miljøhovedstad i 2019. «En stor ære», sier Sørensen, og lover at Oslo skal vise verden hvordan de rigger byen for grønn omstilling.

‒ Man ser at det er i byene de progressive tingene skjer. I fremtiden vil også byene bare bli enda mer strategisk viktige i miljøarbeidet. I Europa bor nå to tredjedeler av oss i byer. I 2050 mener forskere at tallet stiger til 80 prosent.

Med så store arbeidsoppgaver, er det viktig for henne å bidra til at kollegaene bevarer motivasjonen og lidenskapen for det de holder på med.

‒ Det å ha godt motiverte medarbeidere er helt essensielt. Jeg tror at folk som har det gøy og gløder for det de jobber med, også gjør en bedre jobb.

Grønn ledelse

For Sørensen handler ikke klimaspørsmålet bare om teknologi, men også om ledelse i en grønn omstilling.

‒ Forskere har påpekt at det ikke er teknologien som er begrensingen, men vår evne til å organisere endringene. Det er en utfordring som motiverer meg i arbeidet med å lede det grønne skiftet i en by på snart 700 000 innbyggere.

Klimasjefen mener det finnes mange ledere som hadde hatt godt av å sette seg ned og tenke over hvordan man utøver sin ledelse. Selv fullførte hun sin Executive Master of Management ved BI før hun ble direktør. Om utdanningen sier Sørensen at hun «begynte fordi jeg trodde det var lurt, men fortsatte fordi det var gøy».

‒ Jeg har vært i mange ulike lederroller, men utdanningen fikk meg til å reflektere, fordøye og lære av det jeg har gjort tidligere. Verdien av mine erfaringer ble mye større.