Ukens alumni

Eiendom er ikke bare megling

Kim André Syvertsen


Eiendomssjef

Newsec

Bachelor i eiendomsmegling 2014

“I min hverdag som eiendomssjef får jeg kontinuerlig bruk for svært mye av den tverrfaglige kunnskapen jeg fikk på BI.”

Kim Andrés engasjement i klasserommet sikret ham en spennende jobb i et av Norges ledende eiendomsselskaper allerede før han var ferdig med bacheloren. Han valgte å kombinere jobben med masterstudier i eiendomsutvikling, og har siden jobbet med forvaltning og utvikling av eiendom på Tjuvholmen og andre store byprosjekter.

Hvorfor startet du på bachelor i eiendomsmegling på BI?

– Jeg startet egentlig på en bachelor i markedsføringsledelse på BI Bergen. Men da jeg kjøpte min første leilighet, ble jeg så fascinert av hele kjøps- og salgsprosessen at jeg byttet til eiendomsmegling.


Hvilken kunnskap og kompetanse har du tatt med deg fra BI?

– Etter 3 år på BI hadde jeg solid kunnskap om økonomiske, juridiske og markedsmessige prinsipper innen eiendom. Tar du en bachelor i eiendomsmegling på BI, lærer du at Norge har et av verdens strengest regulerte lovverk for eiendomsmegling. I tillegg til å lære om krav og forventninger som stilles til rollen som eiendomsmegler, får du innføring i spesielle regler for både nybygg og næringsbygg. Det betyr at du ved endt utdanning har et godt utgangspunkt for å drive med både utleie, kjøp, salg, analyse, utvikling og forvaltning av både boligeiendom og næringseiendom. I hverdagen som eiendomssjef får jeg kontinuerlig bruk for svært mye av den tverrfaglige kunnskapen jeg fikk på BI.

 
Beskriv rollen som eiendomssjef i Newsec.

– Som eiendomssjef i Newsec har jeg det overordnede ansvaret for flere eiendomsporteføljer, som i hovedsak består av næringsbygg. En vanlig arbeidsuke består gjerne av visninger av ledige lokaler, befaringer og oppfølging av tekniske prosjekter, utvikling av strategier og analyser, oppfølging av større prosjekter og tilpasninger på eiendommene, kontakt med alle leietakere, forhandling og reforhandling av leiekontrakter og regelmessig rapportering til aksjonærene som eier eiendommene.


Hva er det mest spennende ved jobben din?

­– Det er utvilsomt den varierte hverdagen. Det er spesielt spennende å ta del i eiendommenes livssyklus – fra idé til prosjekt – og at jeg får påvirke hvordan eiendommene skal forvaltes.


Hvilke tips har du til studenter som vil jobbe med eiendom?

– Start tidlig med å skaffe deg et faglig og profesjonelt nettverk. I 3. klasse på bacheloren hadde vi en gjesteforeleser fra Entra som foreleste om næringsmegling. I pausen kom vi i prat, og jeg fortalte at jeg planla å flytte tilbake til Oslo for å ta en mastergrad i eiendomsutvikling på NMBU. Noen uker senere tipset han meg gjennom LinkedIn om en ledig jobb i Entra. Jeg meldte interesse, fikk et intervju og endte med å få deltidsjobb som analytiker i Entra. Og det var før jeg i det hele tatt var ferdig med bachelorgraden. Husk at det ofte er de små tilfeldighetene som gjør de store utslagene. Så sørg for å bli eksponert for disse tilfeldighetene!