Ukens alumni

Golf, finans og nevromedisin

Ryan Grassel


Analyst, Cross-Asset Trading

Norges Bank Investment Management

MSc in Finance

“Jeg valgte BIs masterprogram i finans fordi det fokuserer på å gi studentene tekniske ferdigheter. ”

Ryan er en nysgjerrig person med mange interesser. Derfor endte han med å studere i fire forskjellige land. Han er veldig konkurransedrevet og liker å lære nye og utfordrende ting – som han vil bli best mulig på. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at han oppnådde et A-snitt på masteren sin, og landet drømmejobben i Norges Bank Investment Management.

Etter en lovende start som profesjonell golfspiller, tok ballen en annen retning og endte opp i nord. Han valgte finansstudier på BI fordi han ønsket seg kunnskap og ferdigheter som kan brukes i mange forskjellige bransjer og disipliner. Vi ville vite mer om studiene, jobben og hva han tror fremtiden vil bringe for både karrieren hans og bransjen han jobber i.


Hvorfor valgte du å studere i Norge, og hvorfor BI?

– Jeg vokste opp med foreldre som bodde i Europa i noen år, og jeg ble selv født i Sveits. Derfor ønsket jeg å oppleve hvordan det ville være å bo i Europa i voksen alder. For meg var det de spennende mulighetene og den vakre naturen som gjorde at jeg valgte Norge. Det er ikke mange storbyer hvor du bokstavelig talt kan ta t-banen til toppen av et fjell, gå av, og stå på ski ned igjen!

– Jeg valgte BIs masterprogram i finans fordi det fokuserer på å gi studentene tekniske ferdigheter. Det var også fint at programmet går over to år, da det ville gi meg nok tid til å bli godt kjent med Oslo. Opplevelsen av å bo i et annet land var en viktig del av avgjørelsen min. BIs stipendordning er også veldig sjenerøs, og gjort det økonomisk mulig for meg å studere der.


Hvorfor valgte du MSc in Finance?

– Sommeren før mitt siste år på bacheloren, hadde jeg internship i Washington D.C. for en amerikansk kongressleder. Jeg likte meg og opplevelsen var verdifull, men det overbeviste meg om at jeg ønsket å velge en retning som var mer businessorientert. Ettersom finans er et praktisk fagfelt med mange muligheter, valgte jeg det. Jeg er veldig interessert i økonomi og det var derfor naturlig for meg å velge noe som har en så sentral rolle i verdensøkonomien.


Hva gjør en Cross-Asset Trading Analyst?


– Jeg deler tiden min mellom ulike avdelinger. Hovedsakelig bistår jeg seniormeglere for aksjer, obligasjoner og sertifikater, men jeg jobber også med forvaltning av verdipapirutlån og styring av kontantbeholdning. Jeg er veldig heldig som får muligheten til å jobbe med flere aktivaklasser samtidig.


Hva er det mest utfordrende i arbeidet ditt?

– Å håndtere flere høyprioriterte arbeidsoppgaver på samme tid, fra forskjellige mennesker, under stramme tidsbegrensninger. Prioritering kan være vanskelig når ingen av oppgavene kan settes på vent, men må gjøres så raskt som mulig, med samme nøyaktighet og presisjon.

Hva er det mest givende i arbeidet ditt?

– Å jobbe for Norges Bank Investment Management er givende i seg selv, fordi jeg vet at jeg bidrar til å jobbe for og med noe jeg har personlig tilknytning til – Norge. Norge har gitt meg mye som jeg kan ta med meg videre i livet: ressurser, kunnskaper og erfaringer. Oljefondet er en viktig årsak til Norges økonomiske suksess, og muligheten til å bidra på slike områder, er veldig spennende.


Hva tror du blir det neste "store" innenfor ditt fagfelt?

– Når det utvikles algoritmer som effektivt kan brukes i rente- og obligasjonsmarkedet – det blir stort. Foruten statsobligasjonene, så styres rentemarkedet i stor grad manuelt eller utenfor børs og regulerte markedsplasser. Kompleksiteten i det å lage en effektiv algoritme for dette markedet virker overveldende, men når den koden knekkes, så kommer det til å radikalt forandre hvordan trading foregår.


Hva er dine mål og ambisjoner for karrieren din?

- Jeg har absolutt gründerambisjoner og hadde nok elsket utfordringen med å bygge noe fra grunnen av på egen hånd. På et eller annet tidspunkt kommer jeg nok til å starte mitt eget. Ut ifra nåværende jobb og interesser kunne det eksempelvis være å opprette et hedgefond. Men jeg kan like gjerne ende opp i fintech-bransjen eller med noe helt annet om muligheten byr seg. Parallelt med disse karrieremålene ønsker jeg å bidra til å skape et forsknings- og undervisningssykehus for nevromedisin. Broren min og kona hans er begge leger, og jeg stor beundring for arbeidet de gjør. Derfor er det viktig for meg å bidra til medisinsk utvikling.