Ukens alumni

Grønn optimist

Kia Luise Klavenes


Partner & Senior Advisor

Pure Consulting

Executive Master of Management 2012

“Det handler om shared value, det å skape verdi for både samfunnet og bedriften. ”

Når gode råd er grønne, ringer de store selskapene til Kia Luise Klavenes.

‒ Jeg er en optimist. Med de bærekraftstiltakene vi gjør, så tror jeg vi mennesker skal klare å leve ganske lenge på denne kloden, på tross av klimaendringer. Jeg kunne ikke jobbet med dette fagfeltet hvis jeg var en pessimist. Det ville vært bortkastet.

Som partner og seniorrådgiver i Pure Consulting jobber Klavenes med å ruste virksomheter for fremtiden.

‒ Før var bærekraft en slags «add-on», tiltak på kontoret til de ansatte som energisparing og kildesortering. Nå ser virksomheter at de kan knytte dette til sin kjerneforretning og skape merverdi, enten ved å utkonkurrere konkurrenter, effektivisere egen bedrift eller ved å utvikle nye løsninger for helt konkrete samfunnsutfordringer.

Investorene har våknet

Tidligere har hun bistått alt fra store aktører som IKEA og DNB, til Miljøverndepartementet med å implementere og utvikle flere miljøinitiativ, blant annet som en del av regjeringskampanjen Klimaløftet. Markedet har for lengst fått øynene opp for bærekraft, ifølge Kia.

‒ Noe av det tydeligste som skjer er at investeringsbankene våkner og begynner å stille krav til selskapene de skal investere i. Det er et av mange eksempler på hvordan bærekraft bidrar til verdiskapning, ved at selskapene som er best på bærekraft blir mer etterspurt av investorene.

Hun lever av å gi råd til andre, men det beste rådet hun selv har fått handler om å lytte.

‒ Du kan ikke bare gå inn og fortelle kunden at de bør gjøre det motsatte av det de selv trodde var fornuftig. Noe av det jeg har lært fra å studere ledelse, er å se an omgivelsene og tilpasse meg til de som ber om råd. Slik skaper du den tilliten som er nødvendig for at folk skal være villige til å ta imot og forandre praksis.

For noen år siden fullførte Klavenes sin Executive Master of Management-grad ved BI. Faglig påfyll har alltid vært viktig for henne, selv med bred ledererfaring fra tidligere.

‒ Pionerer i sitt felt

‒ Utdanningen har betydd mye for meg. Den ga meg faglig tyngde til å gå ut og snakke med toppledere. Det er så viktig å ha et vokabular og et språk som skaper gjenklang hos de du snakker med.

Der mange Executive-studenter kanskje heller mot mer klassiske fag, var Klavenes opptatt av å plukke programmer som inspirerte henne, blant annet innenfor bærekraft, innovasjon og entreprenørskap. Det ble også studiesamlinger, blant annet til Silicon Valley, Berkeley og Roma.

‒ Jeg tenkte jeg skulle kose meg og suge til meg kunnskap, verktøy og bli kjent med nye folk. For meg var det like mye en personlig reise, og ikke bare at jeg skulle ha papirer på kunnskapen min.

Etter studiene har Klavenes også vært gjesteforeleser på BI, både for voksne og yngre studenter. Klavenes bruker bevisst mye tid på sosialt entreprenørskap og henter mye inspirasjon fra gründerbedrifter til arbeidet med omstilling i store selskaper.

‒ Det handler om shared value, det å skape verdi for både samfunnet og bedriften. Sosiale entreprenører er pionerer i sitt felt og en tendens i tiden som inspirerer de store til å følge etter.