Ukens alumni

Grønn pådriver

Nanna Ringstad


Spesialrådgiver samfunnsansvar og næringspolitikk

Finansforbundet

Diplommarkedsfører Informasjon og samfunnskontakt 2003 og Executive Master of Management program i Grønn Vekst 2016

“Å ha et bevisst forhold til spare- og pensjonspengene dine har langt større betydning for klima, miljø og samfunnsutvikling enn de fleste er klar over.”

Nanna Ringstad kjemper for bærekraft i finansbransjen. Hennes viktigste arbeidsredskap? Vanlige folks sparepenger.

- Å ha et bevisst forhold til spare- og pensjonspengene dine har langt større betydning for klima, miljø og samfunnsutvikling enn de fleste er klar over.

Som spesialrådgiver for samfunnsansvar og næringspolitikk i Finansforbundet mener hun at finansinstitusjoner har et stort potensiale når det gjelder å tydeliggjøre sammenhengen mellom sparepenger og en bedre verden.

Pådriver

Jobben hennes er å sørge for at industrien innser fordelene med å være mer ansvarlig. Ifølge Ringstad er mange bedrifter allerede klar over at de har en viktig rolle i samfunnet. Et eksempel er hvordan store investorer i økende grad stiller krav om at bedriftene de investerer i, tar sitt samfunnsansvar alvorlig.

- Finansnæringen er en kompleks næring med enorm påvirkningskraft på samfunnet. Det er derfor det er så fascinerende å jobbe for at den i større grad skal ta bærekraft på alvor og se potensialet.  

Muligheten til å påvirke er for Nanna noe av det mest spennende med jobben. Det handler om å utvikle og operasjonalisere Finansforbundets politikk. Det handler om synliggjøring, posisjonering og å få gjennomslag for løsninger som er bra for både medlemmer, næringen og samfunnet.

- Jeg jobber for å påvirke finansnæringen og myndigheter i en mer ansvarlig og bærekraftig retning, gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger. De siste årene har jeg jobbet mye med grønn finans. Det handler om bærekraftig utvikling av både samfunn og næring - og om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

Svensk inspirasjon

Svensken har bodd og jobbet i Norge halvparten av sitt liv, men synes fortsatt at nordmenn bør se mot naboen for litt grønn inspirasjon.

- I Sverige har en egen finansmarkedspolitikk vist en tydeligere politisk forventning til finansnæringens bidrag til en bærekraftig fremtid. Vi ser også at høyere utdanning og forskning har tydelige satsninger på bærekraft.

Hun tror en tydeligere politisk forventning til finansnæringens bidrag til en bærekraftig fremtid ville vært til stor hjelp, men understreker at mange bedrifter allerede har sett det grønne lyset.

- Deler av den norske finansnæringen er helt i front på bærekraftige investeringer ved å aktivt påvirke selskaper i riktig retning; inkludere selskaper etter ulike bærekrafttemaer og ekskludere selskaper som bryter med internasjonale normer eller skader miljøet.

På starten av 2000-tallet studerte hun PR på BI, og hun returnerte nylig for å ta et masterprogram i grønn vekst. For Ringstad er kommunikasjon en stor utfordring knyttet til grønn finans. Valg som kombinerer penger og verdier, er en av de mest kraftfulle ting enkeltpersoner kan gjøre. Det flytter pengene til sosialt ansvarlige, smartere eller bærekraftige løsninger som vi trenger mye mer av fremover.

- Vi må gjøre finansnæringens, ansattes og kundenes roller mer tydelig. Når vi klarer å være konkrete og gjøre det enkelt, så vil de aller fleste gjøre hva de kan, både hjemme og på jobben, for å redde verden litt hver dag.