Ukens alumni

Hjelper mennesker på flukt

Peder Apall-Olsen


Head of Recruitment and Development Unit

Flyktninghjelpen

Bachelor i markedsføring og ledelse 2007 og Master i ledelse og organisasjonspsykologi 2009

“Det å sikre at de vi sender ut for å hjelpe mennesker på flukt har den riktige kompetansen og egnetheten, er noe jeg er veldig opptatt av.”

Hvordan kan man bidra til verdensfred fra et kontor i Oslo? Det er noe Peder etterstreber hver dag. Det er ingen enkel oppgave og beslutningene han tar kan være avgjørende.

FNs flyktningregnskap konkluderer med at det ikke har vært flere mennesker på flukt siden andre verdenskrig. Nesten 90 millioner mennesker flykter i dag fra krig, konflikt, forfølgelse og naturkatastrofer. Disse menneskene trenger hjelp til å skaffe seg mat, husly, trygghet, rettssikkerhet og utdanning – listen er lang og behovet for hjelp er stort. Flyktninghjelpen bidrar med over 14 000 hjelpearbeidere over hele verden, og flesteparten av disse jobber i felt. Det å rekruttere de rette menneskene for slikt arbeid, er en utfordrende oppgave.

Bistår i fredsprosesser
Peders jobb handler om å rekruttere ekspertpersonell som kan bistå FN og andre internasjonale organisasjoner med bemanning i situasjoner hvor de selv ikke har tilgang til riktig kompetanse. Blant annet har han bidratt med å rekruttere rådgivere for FNs fredsmeklere. Det er ikke et ansvar man kan ta lett på.  
– Noe av det som er aller viktigst for meg å avdekke i et intervju, er en persons egnethet til den type ekstreme utfordringer de vil bli utsatt for dersom de skal jobbe for oss.

Høye krav til fagkompetanse  
For nettopp å få avdekket en persons egenhet, må Peder vite hvilke egenskaper, kompetanse og andre faktorer som er relevant for jobben han skal rekruttere til. I tillegg har han inngående innsikt i fagfelt som psykologi og ledelse, samt ferdigheter innen ulike intervjuteknikker og rekrutteringsverktøy. Når kandidatene forteller om relevante erfaringer og situasjoner de har vært i, så må Peder ofte tydeliggjøre hvilken del av historien han er mest opptatt av:

– Jeg er interessert i å høre om hva han eller hun gjorde i en spesifikk situasjon for å få en bedre forståelse av hvordan kandidaten håndterer ulike utfordringer.

En meningsfull jobb
Det er mange måter å bidra inn mot felleskapet vårt på. Man trenger ikke nødvendigvis å jobbe direkte med problematikken for å kunne være med på å løse den. Selv om Peder jobber i kulissene, har han likevel en aktiv rolle i å hjelpe noen av de mange millionene med mennesker som er på flukt.  

– Det å sikre at de vi sender ut for å hjelpe mennesker på flukt har den riktige kompetansen og egnetheten, er noe jeg er veldig opptatt av. Jeg er stolt av å kunne bidra. 

Peder Apall-Olsen

Rekrutterer ekspertpersonell til FN