Ukens alumni

Ledelse handler om å forstå mennesker

Arbab Dar


Chief Financial Officer

Avida Finans AB

Master i regnskap og revisjon 2010

“Folk er ulike, og bør behandles deretter. Det viktigste er å skape en sunn prestasjonskultur.”

Selv om det bare er åtte år siden Arbad Dar (33) fullførte studiene på BI, er han allerede på vei inn i sin andre toppjobb innen finans.

- Jeg har ikke alltid vært bevisst på hvilken retning jeg skal ta. Muligheter har dukket opp og jeg har utfordret meg selv til å gripe dem, og å alltid gjøre mitt beste, sier Arbab Dar.

Karrieren begynte tidlig for Dar. Den første deltidsjobben fikk han som 12-åring, da han registrerte kunder for en bokhandel hvor faren jobbet som regnskapsfører.

- Foreldrene mine kom til Norge som arbeidsinnvandrere på 70-tallet. Vi bodde seks personer i en liten tre-roms på Grünerløkka. Å tidlig lære verdien av hardt arbeid tror jeg er blitt en stor styrke for meg.

Lederen

Selv er ikke Dar sikker på hvordan det ble sånn, men med årene har han ofte fått ulike lederroller. Etter ni måneder som controller i Nordea, ble den unge revisoren utnevnt til det norske konsernets nye finansdirektør (CFO).

I 2016 ble han av E24 kåret til et av de største unge ledertalentene i Norge.

- Kåringen gjorde absolutt et inntrykk og har åpnet en del dører. Men viktigst av alt var anerkjennelsen og bekreftelsen for alt hardt arbeid. Det skapte også større forventninger til valgene mine. Fremover vil jeg heller jobbe mot lederroller, enn spesialistroller.

Nå er ledertalentet på vei til enda en toppstilling, som CFO for nordiske Avida Finans, med virksomhet i Sverige, Norge og Finland.

- Jeg hadde en generell interesse for tall, og syntes økonomi var spennende. Valget falt derfor på revisjon på BI, og det angrer jeg ikke på. Nettverket og samholdet gjennom studieårene har betydd mye, også for karrieren.

Revisor var ikke noe Dar «på død og liv måtte bli». Men da han først bestemte seg, gikk han helhjertet inn i rollen – også for å forandre stereotypiene knytt til den.

- Det er mange myter om revisorer, de kjennetegnes ikke nødvendigvis som de kuleste folkene. Men revisorer er alt annet enn tørrpinner. Revisjon handler om så mye mer enn å sjekke tall. Det handler om å møte mennesker og forstå drivkraften deres. For når du reviderer et selskap, så reviderer du det noen har skapt – et sted der folk skaper verdier.

Ansvaret

Ifølge Dar bør en god leder forstå hva som er drivkraften til de enkelte medarbeiderne. Målet er å motivere enkeltpersoner til å prestere best mulig.

- Folk er ulike, og bør behandles deretter. Det viktigste er å skape en sunn prestasjonskultur.

Finansdirektøren mener ledere selv velger hvordan de vil fylle rollen. Vil du være en som peker og befaler, eller er du med og drar lasset? Ifølge Dar kan en leder aldri tillate seg å glemme at man jobber i et team. Når ting går bra, er det teamet som skal belønnes.

- Men om noe går galt, er det ekstremt viktig at jeg som leder tar det nødvendige ansvaret og sørger for at teamet lærer og vokser på det. Å finne en syndebukk er som regel lite effektivt.

Dar mener lederrollen er viktig, også utenfor kontoret. Hjemme venter en datter på 1,5 år, og valget om å ta ut foreldrepermisjon var en viktig del av lederansvaret.

- Jeg har reflektert over debatten om at foreldrepermisjon kan være en effektiv stopper for karrieren. Jeg mener det er viktig at du som leder tar ansvar og viser at det er mulig å ta foreldrepermisjon. En leder bør være et godt forbilde, noe annet vil jeg ikke anbefale, sier Dar.

Mangfoldet

På få år har Dar nådd lenger i karrieren enn de fleste gjør gjennom livet. Nå ønsker han å bruke posisjonen sin til å påvirke strukturen i ledergrupper og styrerom, for å skape større mangfold blant norske ledere.

Ifølge Dar vil selskaper ha bedre forutsetninger for å lykkes om de representerer samfunnet de operer i.

- Jeg så et intervju med den canadiske statsministeren Justin Trudeau, der han fikk spørsmål om den mangfoldige staben sin. Da svarte Trudeau bare «this is Canada». Jeg blir så inspirert av det. For jeg mener, det er sånn du lykkes. Mangfold er ekstremt viktig.  

Foto: Anita Arntzen