geometricArtboard 4
Ukens alumni

LIDENSKAPELIG REKTOR

Elisabeth Dullum


Rektor

Apalløkka Skole

Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse 2015

“Jeg tror suksessen er basert på å skape entusiasme, motivasjon og læring. Elevenes læring skal alltid være i fokus.”

Som rektor på Apalløkka er Elisabeth Dullums største utfordring å passe på at skolen tilbyr kvalitet i alle ledd, for å sikre at elevene hennes får den kunnskapen de har krav på.

Tekst: Mikaela Hincks
Foto: Marte Garmann

Du jobber som rektor på en ungdsomsskole. Hvordan startet karrieren?
- Jeg utdannet meg som lærer på begynnelsen av 1990-tallet og har vært i utdanningssystemet siden, i ulike stillinger.

Du har vært kjent for å snu Apalløkka rundt. Hva er hemmeligheten bak denne suksessen?
- Jeg er omgitt av et godt team og har selv jobbet som lærer, så jeg vet hva som kreves av en god rektor. Jeg tror suksessen er basert på å skape entusiasme, motivasjon og læring. Elevenes læring skal alltid være i fokus.

Hva er den største utfordringen i undervisningen i dag?
- Alt vi gjør handler om å øke elevers kunnskap, både akademisk og sosialt. Vi må jobbe tett med elevene våre, og vi må kunne motivere våre ansatte. En av de største utfordringene er å sikre at vi tilbyr kvalitet i alle ledd. Hvis endringer er nødvendig må vi ta tak i dette. Mitt motto er at du må ha et skarpt blikk og et varmt hjerte.

Hva tenker du bør forbedres innen det norske utdanningssystemet?
- Mange positive endringer er gjennomført. Det norske skolesystemet fokuserer på kritisk tenkning, samarbeid, kreativitet og kommunikasjon. Vil vi oppnå dette? Jeg håper det. Et av problemene vi møter er å adressere utfordringen med elever som forlater skolen med utilstrekkelig kunnskap. Våre læreplaner har endret seg for å øke elevenes motivasjon. Vi har et stort ansvar her - våre elever må føle at skolen støtter dem.

Hvorfor valgte du skoleledelse på BI?
- BI tilbød spesialiseringen jeg var etter, og jeg visste at de er kjent for gode kurs innen ledelse- og organisasjonsfag. De samarbeider også med Utdanningsetaten i Oslo.

- Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse

Hva er ditt forhold til BI i dag?
- Jeg ser fortsatt folk derfra. Tre av mine ansatte har studert på BI og har brakt med seg informasjon om ny forskning. Jeg er involvert i BI Alumni og jeg håper å fortsette med det.