Ukens alumni

På jobb i to kulturer

Cherry Yan


VP China

Flokk

BI-Fudan MBA 2009

“Effektiv kommunikasjon er svært viktig for å motivere mine medarbeidere og for at hovedkontoret i Oslo skal vite hva som skjer 1000 mil unna i Kina.”

Europas ledende produsent av møbler for arbeidsplassen, Flokk, har hovedkontor i Oslo. Derfor er god kommunikasjon essensielt for selskapets Kina-sjef Cherry Yan.

Tekst: Mikaela Hincks
Foto: Tim Franco

Du er Vice President i Flokk i Kina. Det er et skandinavisk selskap. Hva vil du si er den største forskjellen mellom skandinavisk og kinesisk selskapskultur?
– Flokk er mindre hierarkisk, med gjensidig respekt mellom kolleger.I kinesisk kultur er det tradisjon for å respektere den som er eldre eller overordnet, og man kan ikke si nei til en leder. I skandinavisk kultur, derimot, har alle rett til å si hva de mener.

Og hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
– Jeg ser på meg selv som en demokratisk leder. Jeg oppmuntrer medlemmene i teamet mitt til å være med på å ta beslutninger.  Slik kan vi lære av hverandre og finne virkelig gode løsninger. Som kollega er jeg til å stole på, og jeg liker å være sammen med kolleger.

Hva er den største utfordringen når du representerer et utenlandsk selskap i Kina?
– Å finne en måte å anerkjenne forskjellige kulturer på, respektere dem og la dem eksistere side om side.

Du har jobbet i detaljbransjen i mange år. Hvordan har detaljhandelen utviklet seg?
– Det er et dynamisk marked, og vi må holde tritt med trendene i bransjen. For 15 år siden jobbet jeg for eksempel for et postordrefirma. Det var en stor suksess den gangen, men nå kjennes det litt rart å bestille noe på telefonen. Internetthandelen har vokst enormt og har forandret handlevanene til våre kinesiske kunder.

Hvilke personlige ferdigheter er helt nødvendige for deg som Vice President?
– Effektiv kommunikasjon er svært viktig for å motivere mine medarbeidere og for at hovedkontoret i Oslo skal vite hva som skjer 1000 mil unna i Kina.

Noen milepæler i karrieren din?
– Det var en stor milepæl for meg å studere ved BI og Fudan. Jeg tror den erfaringen jeg fikk fra BI-Fudans MBA-studie har vært en kjempefordel i jobben for et skandinavisk selskap. En annen milepæl var å bli ansatt i Flokk, først som Retail Manager og senere som Vice President for Kina.

Hvordan bruker du ferdighetene fra MBA i stillingen du har nå?
– Jeg bruker metodikken og teoriene vi lærte, både direkte og indirekte. De utgjør en viktig del av den verktøykassen jeg bruker hver dag på jobben, men de er også nyttige ellers i livet.