Vi ønsker å gi deg en utdanning som er tilpasset dine karrieremål. Som student på BI vil du derfor få en rekke tilbud som kan bidra til at du realiserer dine drømmer.

BI Internship foto

Internship

På de fleste av BIs heltidsstuder kan du som student ta et internship som en del av timeplanen. Dette betyr at du får en praksisplass hos en bedrift, og gjennom denne jobben får en mulighet til å anvende teorier i praksis, føle på arbeidslivet og få i foten i døren hos næringslivet.

Å gjennomføre et internship er en god måte å få arbeidserfaring mens du studerer og gi CVen din en ekstra tyngde.

Utveksling foto

Utveksling

På de fleste av BIs heltidsstudier får du mulighet til å reise på utveksling. Et opphold i utlandet er en god måte å utvide ditt internasjonale nettverk og få erfaring med ulike kulturer.

Hvis du ønsker en internasjonal karriere er utveksling en god måte å gi utdanningen en ekstra dimensjon. Vi har avtaler med mer enn 200 partnerinstitusjoner som studenter kan reise på utveksling til.

BI Karriereservice foto

Karriereservice

Karriereservice jobber for å knytte kontakt mellom studenter og næringslivet. De jobber kontinuerlig for at BI-studentene skal være mer attraktive når de er ferdig utdannet. De tilbyr også CV-kurs, veiledningstimer og mye mer for at du som student skal være forberedt til å møte arbeidslivet.

Karriereservice har blant annet ansvaret for å organisere internships og er medarrangører av Karrieredagene hvor over 100 bedrifter kommer til BI for å møte studentene.

Velferdstilbud foto

Studiekvalitet

Studiekvalitetstilbudene for studenter er mange. Som BI-student vil du selvsagt en del av den lokale studentsskipnaden i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim.

Blant tilbudene finnes blant annet studentboliger, helsetjenester, barnehage, og treningssentere.

Vi tilbyr også samtaler, rådgiving, og hjelp med studiemestring for å hjelpe deg med overgangen inn i studielivet!

BI Biblioteket foto

Bibliotek

Bibliotektjenesten på BI består hovedbiblioteket i Oslo, bibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt det digitale biblioteket. På BIs biblioteker vil du finne pensumbøker, faglitteratur, skjønnlitteratur og masse annet nyttig. I tillegg oppbevares de beste bachelor- og masteroppgavene her som andre kan hente inspirasjon fra.

På vårt digitale bibliotek får du tilgang til fagdatabaser, elektroniske tidsskrifter, e-bøker, verktøy og tips for litteratursøking m.m.

BI Alumni foto

Alumni

Når du er ferdig med din utdanning kan du bli medlem av BIs alumninettverk, som består av mer enn 65 000 tidligere BI-studenter i Norge og internasjonalt. Nettverket er til for at du skal kunne knytte kontakter med andre medlemmer og møte mennesker som kan inspirere, motivere og bidra til videreutvikling av din karriere. Du kan også finne dine gamle studievenner og bygge videre på de tette relasjonene som ble skapt i studietiden. 

Læring tar aldri slutt og du vil alltid ha behov for nye idèer og inspirasjon.

 
Til toppen