Ditt første år på BI

På BI vil vi at du skal lykkes. Overgangen fra å være elev til å være student kan være utfordrende, men vi har en rekke tilbud som kan hjelpe deg å mestre dine studier og nå målene dine.

Vi står klare for å ta imot deg når du begynner på studiene dine. Du får god tilgang på faglig og personlig veiledning underveis i studiene gjennom seminargrupper, drop-in veiledninger, oppgaveseminarer, skrivesenter og rådgivere.

Du vil også bli invitert til ulike møteplasser, både i BI-regi og gjennom Studentforeningen for at du skal finne din plass i studiemiljøet, skape gode relasjoner og kjenne at du hører til her. Vi tilbyr de beste fagkreftene som deler dine mål om å lykkes, og som tilbyr undervisning i verdensklasse.

En gruppe studenter.

Førsteklasseopplevelsen

For at dette skal være til hjelp må du selv ta ansvar for å benytte deg av mulighetene som finnes på campus. Din innsats og våre tilbud vil legge til rette for at du skal mestre studiene.

Det er like mange mål og ambisjoner som det er studenter på BI. Felles for alle er at det krever godt og hardt arbeid gjennom hele studietiden for å lykkes.

Den mest krevende perioden i studietiden, er det første studieåret - derfor satser vi mest på førsteklasseopplevelsen. Du vil merke det når du kommer hit.

Her er noen av tilbudene tilgjengelig for deg som BI-student:

  • Faglig veiledning

På BI vil du bli tilbudt ulike former for støtte på fagene du tar hos oss. Spesielt for førsteåret er tilbudet om samlinger med dine klassekamerater, der dere i samarbeid med eldre, flinke studenter går igjennom tema som er relevant for deg.

Dette er en god måte å bli kjent med flere, lære av hverandre og mestre fagene! Andre former for støttetilbud som «drop-in» veiledning, skrivesenter, eksamensdrill og oppgaveseminar vil også være tilgjengelig.

  • Personlig rådgivning

Vi er opptatt av at du skal ha det bra som student hos oss. Vi har studiekonsulenter, rådgivere eller andre som gjerne tar en prat med deg om livet som student. Du bestemmer innholdet i samtalen – vi lytter, og hjelper deg gjerne! Hver campus har også studentprest og helsesøster som tilbyr samtaler .

  • Studiemestring

Overgangen fra videregående til høyere utdanning er tøff. Dette tar vi på alvor ved å tilby deg ulike ressurser når det gjelder studieteknikk, skrivetrening og tips til eksamen.

  • Kurs

På BI vil du få tilbudet om ulike kurs. Hold øynene åpne for kurs i Excel, bruk av kalkulator, og andre verktøy du trenger å kunne.

Til toppen