Studere i utlandet

Studere i utlandet

Fra New York til Moskva, fra Singapore til Sveits - BI har utvekslingsavtaler over hele verden! 

Gjennom BIs utvekslingsprogram får du...

  • språkferdigheter, et verdensomspennende nettverk av venner og en opplevelse for livet.
  • internasjonal erfaring som vil gi din utdanning en ekstra dimensjon. 
  • en god start for en karriere i en stadig mer globalisert verden!

Hvilke muligheter har du for å kunne studere i utlandet gjennom BI?

 
Til toppen