Executive - videreutdanning

På dypt vann

Med banebrytende teknologi fra Trøndelag hjelper Hilde Nakstad oljebransjen med å sette verdensrekorder.

‒ Det kan kanskje kalles et lite eventyr, sier Hilde, som er daglig leder i Alcatel Submarine Network Norway.

Selskapet hun har tilbragt de siste 30 årene i het opprinnelig Optoplan, før de ble kjøpt opp av Alcatel Submarine Networks, et fransk selskap heleid av finske Nokia. Sensorteknologien de er verdenskjent for dreier seg om såkalt permanent overvåkning av reservoarer (PRM).

Kort forklart, så hjelper de oljeselskaper med å hente ut mer olje og gass enn det som allerede er hentet ut.
Hilde Nakstad / BI Executive

‒ Selv etter 50 år har man for eksempel på Ekofisk-feltet per i dag kanskje bare fått opp under halvparten av oljen som ligger der, forklarer hun.

Store verdier

På verdensbasis lykkes man faktisk bare med å hente opp i snitt 35 prosent av oljen. Når selskaper sier at en brønn er tom, betyr det med andre ord at majoriteten av verdiene fortsatt ligger igjen under havbunnen.

‒ Equinor, som vi har kontrakt med, har som mål å få opp 70 prosent, noe som er en verdensrekord. Våre sensorsystemer hjelper de til å finne ut hvor det er mer olje.

De er anerkjent som verdensledende innenfor sitt felt og allerede i 2010 var overvåkningssystemet de leverte til Ekofisk-feltet verdens største av sitt slag. Sensorene deres skal blant annet legges på havbunnen ved Johan Sverdrup-feltet, som er et av de aller største oljefeltene på norsk sokkel. «Et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene», sier Equinor selv om gigantfeltet i Nordsjøen.

Hilde er ansvarlig for over 60 ansatte med vidt forskjellig bakgrunn. Kollegene er blant annet spesialister innenfor fiberoptikk, programmering, mekanisk design og produksjon.

‒ Alt er utviklet her i Trøndelag. Vi må ha flinke folk i alle ledd i organisasjonen. Våre ansatte er spydspisser innen sitt fagfelt.

Fant oppskriften på BI

Med en teknisk bakgrunn fra NTNU, valgte hun å videreutdanne seg innen ledelse ved BI. Som en teknolog som etter hvert ble leder selv, syns hun det var givende å lære mer om ledelsesfaget ‒ og ikke minst, at gruppeprosesser er mer forutsigbare enn hun kanskje hadde trodd.

‒ Som teknolog er jeg vant til at det er oppskrifter på alt og jeg har nok tidligere sett på mellommenneskelige prosesser som mye mer komplekst enn en formel. Det å se at det faktisk finnes formler og mønstre for hvordan mennesker oppfører seg i grupper, og å forstå fellene man bør unngå, var veldig spennende.

Hvordan man burde kommunisere med folk på ulike nivåer i organisasjoner, var også nyttig lærdom for henne.
‒ Med min bakgrunn var det veldig interessant å forstå lederes språkbruk og terminologien som hører til. Det gjør det lettere å legge frem problemstillinger slik at det blir forstått.

Erfaringen gjorde også noe med hvordan hun forholder seg til andre, både på jobb og i hverdagen.

‒ Jeg tror jeg har blitt mer tålmodig. I stedet for å bli irritert og frustrert er det mer effektivt å akseptere personer som de er. Det handler heller om å få det beste ut av mennesker i stedet for å prøve å forandre dem.