Executive - videreutdanning

Politi og leder

Hans nærmeste overordnede ble drept i Nokas-ranet i Stavanger for fjorten år siden. Selv ble han beskutt av ranerne. Steffen Thesen mener erfaringen gjorde ham til en bedre leder.

For 14 år siden var han og makkeren den første patruljen som kom til Domkirkeplassen. Fra operasjonssentralen hadde de fått melding om at alarmen var gått inne i Nokas-lokalene og at flere skudd var avfyrt. De visste imidlertid ikke at de sto overfor norgeshistoriens største ran.

‒ Det første som møtte oss på Domkirkeplassen var en av ranerne som siktet rett mot oss med et tohåndsvåpen, forteller Thesen.

Den daværende politibetjenten fokuserte umiddelbart på å varsle og få folk bort fra stedet. På et tidspunkt oppsto det en skuddveksling mellom politiet og ranerne. 

‒ Det var et eller annet som sneiet buksebeinet. Det var sånn jeg merket at det ble skutt mot meg. Jeg fant da en ny posisjon hvor jeg kunne fortsette å observere mot ransmennene, samtidig som jeg kunne få publikum bort fra området. 

Lyst på en bred innføring i ledelse eller bare litt påfyll? Se våre kurs innenfor det å lede mennesker eller prosjekter

 

«Nokas-ranet i et HMS-perspektiv» 

Thesen sier han lever veldig fint med hendelsen i dag, noe han mener i stor grad skyldes et godt arbeidsmiljø, imøtekommende ledere og egen evne til å jobbe seg gjennom det som skjedde. Selv omsatte han erfaringene fra ransdagen til foredraget «Nokas-ranet i et HMS-perspektiv», som tar for seg viktigheten av å skape et positivt arbeidsmiljø og hvordan vanskelige hendelser kan bearbeides.  

‒ Jeg fikk oppleve i praksis hvor viktig det er å ha et bra arbeidsmiljø med ledere og kolleger som bryr seg om hverandre. For meg handler foredraget om å formidle et budskap som jeg mener er relevant på alle arbeidsplasser.   

Han har holdt foredraget for blant annet olje- og finansbransjen, samt Forsvaret og politiet.

Steffen Thesen

I dag er rogalendingen politiinspektør og leder for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt, med ansvar for 160 ansatte fordelt på flere seksjoner og avdelinger. Han har ansvaret for blant annet operasjonssentralen, beredskapsplanleggere, operativ trening og utvikling, innsatsledere, hundetjenesten og et tjenestekontor.  

Thesen forteller at en av de viktigste arbeidsoppgavene er å utvikle enheten i tråd med de krav og forventninger som ligger i den nye politireformen.

‒ Det handler om at de ansatte får muligheten til å gjøre jobben sin og legge til rette for at den enkelte kan utvikle seg. Samhandlingen mellom de ulike seksjonene og enhetene i distriktet er også svært viktig.  

Skilte seg ut som lederkandidat 

Interessen for ledelse har alltid vært der, men blomstret for alvor da han i en periode fungerte som leder for en etterforskningsgruppe i Oslo politidistrikt i 2000. Etter å ha søkt på lederstillinger i politiet i konkurranse med dyktige kolleger, ønsket Thesen å styrke sitt fremtidige lederkandidatur. 

Han undersøkte mulighetene for formalkompetanse innenfor ledelse og valget falt til slutt på en Executive Master of Management ved BI. I årene etter at han fullførte graden, fikk han flere lederstillinger i politiet. 

‒ Det er ingen tvil om at mastergraden, samt ytterligere utdannelse innen coaching fra BI, har gjort meg tryggere i rollen som leder. Utdanningen har også vært med på å bidra til at jeg i dag har et ansvarsområde som spenner over flere fagfelt. 

Som sjef vektlegger Thesen relasjonsledelse og arbeidet med å bli kjent med sine kolleger, se deres sterke sider, løfte enkeltpersoner og grupper slik at de kan prestere bedre. For ham har ledelse alltid vært et eget fag som det er berikende og utfordrende å mestre.

‒ Noe av det beste er når de ansatte opplever at det harde arbeidet de legger ned gir resultater. Da er det virkelig givende å være leder!