Executive - videreutdanning

Slik yter du maksimalt på jobb

Enhver arbeidsgiver vil ha kolleger som brenner for arbeidsoppgavene sine og leverer bunnsolide resultater. Som ansatt er det ikke mye som kan slå følelsen av å virkelig få det til. Nå vet forskere hva som skal til for å prestere best mulig på arbeidsplassen.

Hemmeligheten med å få ansatte til å yte sitt aller beste er nemlig ikke så vanskelig som du tror. I en studie av nærmere 2000 ledere og medarbeidere i privat, offentlig og frivillig sektor, har førsteamanuensis Stein Amundsen ved Høgskolen Lillehammer og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI funnet svar.

Slik presterer du bedre

Studiene viser at ledere som gir medarbeiderne sine ansvar og myndighet til å selv bestemme hvordan oppgavene skal løses, får medarbeidere som presterer bedre.

– Ledere som lykkes med å gi medarbeiderne sine mer ansvar for hvordan de skal løse arbeidsoppgavene, vil gjøre organisasjonen de leder mer konkurransedyktig og egnet til å nå målene sine, konstaterer Øyvind L. Martinsen.

I tillegg til at de ansatte presterer bedre, blir de også dyktigere til å lede seg selv.

– Kunsten å lede seg selv innebærer blant annet å sette seg krevende mål, øve på vanskelige oppgaver, tilrettelegge egen arbeidssituasjon, observere selv, reflektere, motivere seg selv og evnen til å påvirke egne tankemønstre i konstruktiv retning, forklarer Martinsen.

At du får mer makt og innflytelse over egen arbeidssituasjon, vil altså være en fordel for både deg som ansatt og bedriften som helhet. Martinsen forteller også om økt kreativitet på arbeidsplassen.

– Ledere som gir medarbeidere mer ansvar og myndighet, øker både trivselen og kreativiteten blant de ansatte, forteller Martinsen. 

Ta beslutninger der jobben faktisk utføres

Studien viser også at ledere som selv er ydmyke og ikke vurderer seg selv urealistisk høyt i lederrollen, oppnår den beste effekten av å gi myndighet og ansvar til de ansatte. Det handler om såkalt myndiggjørende ledelse.

– Myndiggjørende ledelse vil sannsynligvis fungere meget godt i organisasjoner hvor det er fornuftig at beslutninger blir tatt der jobben faktisk utføres, sier Martinsen.

Det handler for eksempel om salgskonsulenten som tar beslutninger der kunden er, om læreren som tar beslutninger der eleven er eller om hjemmehjelpen som tar beslutninger der den pleietrengende er.

Fire suksesskriterier

Forskerne nøyer seg ikke med å finne frem til beste måten å lede på, nemlig den myndiggjørende ledelsen. De har også undersøkt hvordan ledere best kan få ansatte til å bli mer selvstendige i måten de løser oppgavene sine på i praksis, og definerer følgende suksesskriterier:

  1. Lederne må gi medarbeiderne reell selvstendighet gjennom å delegere både ansvar og myndighet.
  2. Lederne må koordinere de selvstendige medarbeidernes innsats, slik at den bidrar til å nå organisatoriske mål.
  3. Ledere må sikre at ansatte er motiverte til å jobbe selvstendig. Dette kan de gjøre ved blant annet å oppmuntre til initiativ, lytte til medarbeiderne sine, fokusere på deres sterke sider og støtte innsatsen deres for å nå sine mål. 
  4. Ledere må støtte medarbeiderne i å utvikle kompetanse til å arbeide selvstendig. Det kan de få til ved å gi de ansatte kompetanse til å lede seg selv, såkalt selvledelse.


Sjefer bør også oppmuntre til faglig påfyll

Men det er ikke bare økt selvstendighet blant de ansatte som kan skape bedre resultater på arbeidsplassen. I en verden som stadig endrer seg, er det også viktig at ledere legger til rette for faglig påfyll blant medarbeiderne.

– For at bedrifter skal kunne nå målene sine og realisere strategier, er det nødvendig at de ansatte har riktig kompetanse. Når medarbeidere tar faglige kurs ved siden av jobben, vil den totale kunnskapsbasen utvides på arbeidsplassen og man får muligheten til å se ting med nye øyne, få nye innspill og perspektiver, avslutter Kristin Dahl, Direktør for Executive Masters på BI.