Ekspertlister for media

Aksjer

Her er en oversikt over eksperter som forsker på ulike temaer relatert til aksjer, børs, finans og finansmarkeder.

Aksjeroboter

Aksjemeglere utfordres av dataprogrammer som kjøper og selger aksjer, populært kalt "aksjeroboter". Her finner du eksperter på robothandel med aksjer.

Arbeidsglede

Hva er det som skal til for å skape arbeidsglede på jobben?

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet spiller en sentral rolle i norsk økonomi. Her finner du eksperter på arbeidsmarked og samfunnsøkonomi.

Arbeidsrett

Har du spørsmål om lov og rett i arbeidslivet? Her finner du eksperter innenfor arbeidsrett både for bedrifter og offentlige virksomheter.

Avtalerett

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til lov og rett i avtaler.

Balansert målstyring

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til Balansert målstyring (balanced scorecard).

Beslutninger

Livet består av mange små og store beslutninger. Her er en oversikt over eksperter på beslutninger, beslutningsanalyse og beslutningsstøtte.

Bokbransjen

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer som er relatert til bokbransjen.

Boliger

Her er en oversikt over eksperter på boligmarkedet, boligpriser, boligfinansiering, boligskatt og salg og markedsføring av boliger.

Budsjetter

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til budsjetter og budsjettering.

Bygg og anlegg

Byggenæringen spiller en sentral rolle i norsk økonomi. Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til Bygg- og anleggsbransjen.

Coaching

Her er en oversikt over forskere som er eksperter på selvutvikling, coaching og coachende lederstil.

CRM (Customer Relationship Management)

I markedsføring er det viktig å håndtere relasjoner til kundene på en systematisk måte. Her finner du eksperter på Customer Relationship Management (CRM).

Delingsøkonomi

Her vil du finne en oversikt over forskere og eksperter på delingsøkonomi (crowdfunding og crowdsourcing).

Design

Design bidrar til innovasjon og verdiskaping. Her finner du eksperter på temaer relaterttil design og utvikling av ny design.

Digitalisering i arbeidslivet

Digitalisering forandrer spillerreglene for de aller fleste organisasjoner. Det forandrer også måten vi jobber på. Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til digitalisering i arbeidslivet.

E-bok

Papirboken utfordres av elektroniske bøker (E-bok). Her finner du eksperter på bokbransjen og i teknologistrategi.

Eiendom

Her finner du en oversikt over eksperter på aktuelle temaer knyttet til eiendom, eiendomsmegling og kjøp og salg av eiendom.

Eierstyring

Eierstyring (Corporate Governance) handler om forholdet mellom eiere, styret og ledelsen. Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til eierstyring.

Endringsledelse

Forandring preger arbeidslivet. Men det ikke alltid like enkelt å gjennomføre endringer i praksis. Her er en oversikt over eksperter på endringsledelse.

Energi

Energi spiller en sentral rolle for norsk økonomi og for norske forbrukere. Her er en oversikt over eksperter på energi, olje, strøm, fornybar energi og kraftmarkeder.

Entreprenørskap

Norger trenger flere gründere og mer entreprenørskap. Her er en oversikt over eksperter på entreprenørskap og gründervirksomhet.

Erstatningsoppgjør

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til erstatningsoppgjør (jus).

Etikk og ledelse

Her er en oversikt over eksperter innenfor etikk og ledelse og næringslivsetikk.

EU

Utviklingen i EU påvirker Norge på mange områder. Her er en oversikt over eksperter på politikk og økonomi i EU.

Euro

Det er urolige tider i eurolandene. Her er eksperter på den europeiske fellesvalutaen Euro.

Familiebedrifter

Mange norske aksjeselskaper eies av familier. Her er en oversikt over eksperter på eierskap, styring og ledelse av familiebedrifter.

Film

Film handler også om økonomi og ledelse. Her finner du forskere og eksperter som er opptatt av produksjon og forbruk av film og TV.

Finanskrise

Her er en oversikt over eksperter på ulike sider av finansielle kriser.

Fjernledelse

Det byr på spesielle utfordringer å lede medarbeidere som jobber andre steder enn der sjefen er. Her firnner du eksperter på fjernledelse.

Flermedial ledelse

Mediene er i endring. Her finner du eksperter i flermedial ledelse, journalistikk og medieutvikling.

Flyselskaper

Stor konkurranse preger internasjonal luftfart. Her er eksperter på ulike sider av flyselskapenes utfordringer.

Forbrukeratferd

Hvordan er det vi oppfører oss som forbrukere? Her er en oversikt over eksperter i forbrukeratferd og markedsføring.

Forbrukerrettigheter

Hvilke rettigheter har vi som forbrukere? Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til forbrukerrett.

Forhandlinger

Forhandlinger er et sentralt tema for individer, bedrifter, organisasjoner og nasjoner. Her er en oversikt over eksperter på ulike temaer relatert til forhandlinger.

Forsikring

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til forsikring.

Fotballøkonomi

Fotball er også business. Her finner du eksperter på ledelse, markedsføring og økonomi relatert til norsk og internasjonal fotball.

Fremtidsanalyse

Det er ikke lett å spå om fremtiden. Her er en overikt over eksperter på foresight, scenarier og verktøy for fremtidsanalyse.

Globalisering

Norge er et lite land i en stadig mer globalisert verden. Her er en oversikt over forskere som er eksperter på ulike sider av globalisering.

Handel

Her finner du en oversikt over forskere og eksperter på ulike temaer innenfor handel og varehandel.

Handlingsregelen

Handlingsregelen handler om hvordan Norge skal bruke sine oljepenger. Her er en oversikt over eksperter på handlingsregelen.

Hellas

Hellas har levd over evne, og økonomien er under press. Her er en oversikt over eksperter på økonomi i Hellas og EU-landene.

Helseledelse

Norge bruker mye penger på helsesektoren. Vi trenger mer helse for hver krone. Her er en oversikt over eksperter på ledelse, organisering og innovasjon i helsesektoren.

HRM (Human Resource Management)

Mange mener mye om Human Resource Management (HRM). Hvilke HR-tiltak virker, og gir bedre prestasjoner? Her er en oversikt over forskere og eksperter innen HR.

Innovasjon

Hva skal Norge leve av etter oljen? Her er en oversikt over eksperter på innovasjon, innovasjonsprosesser og ledelse av inovasjon

Inspirerende ledelse

Hva er det som skal til for å inspirere medarbeidere til å skape ekstraordinære resultater. Her er eksperter på inspirerende ledelse.

Interkulturell kommunikasjon og ledelse

Norge har omfattende interesser i utlandet. Her er en oversikt over forskere og eksperter på interkulturell kommunikasjon og ledelse på tvers av landegrenser.

Internkontroll

Hva kan organisasjoner gjøre for å sikre en tilfredsstillende internkontroll? Her er en oversikt over forskere og eksperter på temaet.

Investoratferd

Hva er det som får investorene til å handle som de gjør? Her er en oversikt over eksperter i investoratferd.

Kina

Kina spiller en sentral rolle i internasjonale økonomi. Her er en oversikt over eksperter på økonomi, politikk, forretningskultur, ledelse og samfunnsforhold i Kina.

Klimastrategi

Hvordan skal vi løse Norges og verdens klimautfordringer? Her finner du eksperter på klima, klimapsykologi, klimastrategi og fremtidsanalyse.

Kommuner

Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til ledelse, styring, effektivitet og økonomi i norske kommuner.

Kommunikasjon

Her finner du en oversikt over forskere som har innsikt i aktuelle temaer innen kommunikasjon.

Konflikter

Her finner du en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til konflikter, konflikthåndtering og forhandlinger.

Konkurranse

Her finner du eksperter på temaer relatert til konkurranseøkonomi, konkurransepolitikk og regulering.

Kontrakter

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til avtaler og kontrakter.

Kreativitet

Hva kjennetegner kreative personer? Hvordan utvikle bedre klima for kreativitet? Her er en oversikt over eksperter på kreativitet.

Kriseledelse og krisekommunikasjon

Hvordan unngår vi kriser? Hvordan håndterer vi kriser? Hvordan lede under krise og hvordan kommuniserer vi best under krisen? Her er en oversikt over aktuelle eksperter på kriseledelse og krisekommunikasjon.

Kultur og ledelse

Kultur og kapital = kompetanse på tvers. Her er en oversikt over eksperter på kultur og ledelse og kulturnæringer.

Kundetilfredshet

Hva er det som skal til for å gjøre kundene dine fornøyde? Her er en oversikt over eksperter på kundetilfredshet og kundelojalitet.

Kvalitet

Kvalitet og kvalitetssikring er sentrale temaer for alle typer organisasjoner. Her er eksperter på temaer relatert til riktig kvalitet.

Kvinner i styrer

Kvinnene har marsjert inn i styrerommene. Hva har det ført til? Her er eksperter på kvinner i styrer, styrearbeid og corporate governance.

Landbruk

Her finner du en oversikt over forskere som er eksperter på temaer relatert til landbruk.

Lederlønn

Her finner du en oversikt over forskere/eksperter på lederlønn, belønning og bonus.

Lederskap

Hva kjennetegner dyktige ledere og godt lederskap? Her er en oversikt over aktuelle eksperter på lederskap, ledere og lederutvikling.

Lederutvikling

Født sånn eller blitt sånn? Noe er medfødt. Heldigvis er det også mulig å utvikle seg til å bli en bedre leder. Her er eksperter på lederutvikling.

Lobbyvirksomhet

Her er en oversikt over forskere/eksperter innen PR, samfunnskontakt og lobbyvirksomhet.

Lojalitetsprogrammer

Samler du bonuspoeng? Stadig flere bedrifter frister med lojalitetsprogrammer. Virker de?

Luftfart

Stor konkurranse preger internasjonal luftfart. Her er eksperter på ulike sider av flyselskapenes utfordringer.

Lykke

Penger er (heldigvis) ikke alt. Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til lykke og positiv psykologi.

Læring

Hvordan skape klima for læring på jobben? Her er en oversikt over eksperter og forskere som er opptatt av læring i arbeidslivet.

Markedsrett

Mange vil ha deg til å kjøpe varer og tjenester, og bruker hardt skyts i reklame og markedsføring. Ikke alt er tillatt. Her er eksperter på markedsrett og varemerkerett.

Matematikk

Her finner du forskere som er eksperter på emner i matematikk og læring av matematikk.

Medier

Medielandskapet er i endring. Her finner du eksperter på journalistikk, medier, medieøkonomi, flermedial ledelse og strategi for mediehusene.

Merkevarer

Her er en oversikt over forskere som er eksperter på merkevarer, merkevarebygging og merkevareledelse,

Merverdiavgift

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til merverdiavgift (moms).

Mindfulness

Det kan ligge store gevinster i å være oppmerksomt til stede på jobben. Her er eksperter på temaer relatert til mindfulness og positiv psykologi i arbeidslivet.

Motivasjon

Her finner du forskere som er opptatt av motivasjon i arbeidslivet. Hva er det som gjør at medarbeidere yter sitt beste?

Møbelindustri

Hva er suksesskriteriene for norsk møbelindustri? Her finner du forskere som kjenner møbelindustrien.

Netthandel

Her er en oversikt over forskere som er opptatt av ulike sider av E-handel, netthandel og teknologibasert forretningsutvikling.

Nettverk

Det er mye som foregår gjennom formelle og uformelle nettverk. Her er en oversikt over eksperter på nettverk i næringslivet.

Næringsklynger

Her er en oversikt på eksperter på næringklynger, kunnskapsnav og relasjoner i nettverk.

Næringslivshistorie

Studier av økonomisk historie og næringslivshistorie gjør oss bedre i stand til å forstå endringer i samfunnet. Her er en oversikt over eksperter på næringslivshistorie og økonomisk historie.

Olje

Norsk økonomi er oljeavhengig. Her er en oversikt over forskere og eksperter på norsk og internasjonal oljeøkonomi, petroleumsøkonomi og energi.

Omdømme

Her finner du en oversikt over faglig ansatte ved BI som er eksperter på temaer relatert til omdømme.

Omstilling i offentlig sektor

Regjeringen har som mål at Norge skal ha Norges beste offentlige sektor. Da må det omstilling til. Her finner du eksperter på reformer og omstilling i offentlig sektor.

Opphavsrett

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til opphavsrett, artistrett og immaterielle rettigheter.

Oppkjøp og fusjoner

Her finner du en oversikt over eksperter innenfor oppkjøp, fusjoner, strategiske allianser og internasjonal strategi og ledelse.

Opplevelsesøkonomi

Her finner du en oversikt over forskere og eksperter innen opplevelsesøkonomi og utvikling av attraktive destinasjoner.

Organisasjonsidentitet

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til organisasjonsidentitet.

Outsourcing

Stadig flere virksomheter setter ut oppgaver til eksterne tjenesteleverandører. Her er en oversikt over BIs eksperter på outsourcing og tjenesteutsetting.

Personlighet

Personligheten din spiller en rolle, - også på jobb! Her er eksperter på personlighet, personlighetstrekk og fem-faktor-modellen.

Petroleumsøkonomi

Her er en oversikt over eksperter på oljeøkonomi, petroleumsøkonomi og energi.

Politikk

Her vil du finne eksperter på aktuelle temaer knyttet til valg, politikk og økonomi.

Politisk økonomi (internasjonal)

Politikk og økonomi spiller ofte sammen. Her er en oversikt over forskere og eksperter på ulike temaer relatert til internasjonal politisk økonomi.

PR

Næringsliv og offentlig virksomheter bruker store ressurser på PR (Public Relations). Her finner du eksperter på PR, kommunikasjon og samfunnskontakt.

Presentasjoner

Det er ikke alltid nok å ha en god idé, du må også presentere den på en effektiv måte. Her finner du en oversikt over eksperter på presentasjoner og presentasjonsteknikk.

Prestasjonsledelse

Det er ikke bare toppidrettsutøvere som skal prestere. Arbeidslivet forventer også resultater fra sine medarbeidere. Her finner du eksperter på prestasjonsledelse (performance management) i idrett og næringsliv.

Prisstrategi

Hva er riktig pris? Her er en oversikt over eksperter på priser, prisstrategi, salg og salgsledelse.

Privatøkonomi

Her er en oversikt over eksperter som forsker på ulike temaer relatert til privatøkonomi.

Prosjektledelse

Mye av arbeidslivet er organisert i prosjekter. Ikke alle prosjekter lykkes. Her er en oversikt over eksperter innen ulike sider av prosjektledelse.

Påvirkning

Det er ikke alltid like enkelt å påvirke og overtale andre. Hva må til? Her er en oversikt over eksperter på overtalelse og påvirkning.

Regnskap

Her finner du en oversikt over eksperter som forsker på ulike temaer innenfor regnskap.

Reiseliv

Her er en oversikt over forskere og eksperter som er opptatt av ledelse, strategi, innovasjon og utvikling av lønnsomt reiseliv.

Rekruttering

Å ansette rett person er en av organisasjonens viktigste, men også vanskeligste oppgaver. Her er en oversikt over eksperter innen rekruttering og talentjakt.

Renter

Her finner du en oversikt over forskere ved BI som er eksperter på renter og pengepolitikk.

Retorikk

Her er en oversikt over forskere og eksperter på retorikk og kommunikasjon.

Revisjon

Her er en oversikt over forskere og eksperter på revisjon, revisorer og internkontroll.

Risikostyring

Her er en oversikt over forskere og eksperter på temaer relatert til risikostyring og risikohåndtering.

Samfunnsansvar

Det stilles stadig skjerpede krav til bedrifter og næringsliv. Her finner du eksperter på samfunnsansvar og næringslivsetikk.

Samvirke

Her er en oversikt over forskere og eksperter på samvirke og samvirkeorganisasjoner.

Selskapsrett

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til selskapsrett (jus).

Service

Her finner du en oversikt over eksperter innen service, kundeservice og kundetilfredshet.

Serviceinnovasjon

Tjenestesektoren er viktig for norsk økonomi. Her finner du en oversikt over eksperter som forsker på serviceinnovasjon, tjenesteinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor.

Skandinavisk ledelse

Ledelse praktiseres på forskjellige måter. Her er en oversikt over eksperter som er opptatt av kjennetegn og særtrekk ved skandinavisk ledelse.

Skatt

Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til skatter, avgifter og privatøkonomi.

Skoleledelse

Vi bruker mye penger på skole. Resultatene står ikke alltid i forhold til innsatsen. Her er eksperter på skoleledelse og utdanningsledelse.

Sosiale medier

Her finner du en oversikt over forskere ved BI som arbeider med ulike temaer knyttet til sosiale medier.

Sosialt entreprenørskap

Det er en økende interesse for sosiaelt entreprenørskap. Her finner du en overikst over eksperter på dette området.

Sponsing

Næringslivet bruker store beløp på å sponse idrett, kultur og humanitære tiltak. HHar det noen effekt? Her finner du eksperter på sponsing og fundraising.

Statistikk

Her finner du en oversikt over forskere som er eksperter på aktuelle temaer innen statistikk og økonometri.

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i norsk næringsliv. Det kan by på spesielle utfordringer. Her er eksperter på aktuelle temaer relatert til statlig eierskap.

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet spiller en viktig rolle for oss alle. Her er en oversikt over eksperter på sentrale temaer relatert til statsbudsjettet.

Stiftelser

Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til stiftelser.

Straff og kriminalitet

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til straff og kriminalitet

Strategi

Strategi handler om å ta valg og gjennomføre disse. Her finner du en oversikt over forskere og eksperter på ulike temaer relatert til strategi.

Stress

Her er en oversikt over eksperter på stress, utbrenthet og stressmestring.

Stressmestring

Her er en oversikt over eksperter på stress, utbrenthet og stressmestring.

Styrer

Har styret gjort jobben sin? Hva kjennetegner styret som skaper verdier? Hvilken rolle spiller kvinner i styrene? Her finner du eksperter på styrer, styrearbeid og Corporate Governance.

Team og teamutvikling

De beste resulatene oppnås når vi jobber godt sammen med andre. Her er en oversikt over eksperter på team, teamarbeid og teamutvikling.

Teknologisk endring

Teknologiske endringer kan fundamentalt endre rammebetingelsene for bedrifter og bransjer. Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til teknologisk endring og teknologistrategi.

Terror

Her er en oversikt over eksperter på terrorisme og internasjonal politikk.

TV

TV og fjernsyn spiller en sentral rolle i medielandskapet. Her finner du eksperter på økonomiske og administrative temaer relatert til kringlasting.

Ungarn

Nick Sitter er en av Norges fremste eksperter på politikk, økonomi og samfunnsutvikling i Ungarn.

USA

Her er en oversikt over eksperter på ulike sider av amerikansk økonomi og politikk.

Valuta

Her finner du en oversikt over forskere og eksperter innenfor valuta og risiko knyttet til valuta og renter.

Varemerke

Varemerke brukes til å beskytte produkter og tjenester med særlige kjennetegn. Det kan det bli strid av. Her er eksperter på merkevarer og varemerkerett.

Varsling

Her er en oversikt over eksperter på temaer relatert til varslere og varsling på arbeidsplassen.

Verdipapirhandel

Her finner du en oversikt over eksperter på temaer relatert til handel med verdipapirer.

Virtuelle team

Teknologi gjør det mulig for team å samarbeide uten å være samme sted. Virtuelle team er blitt stadig vanligere i arbeidslivet.

Økonomisk kriminalitet

Her er en oversikt over eksperter på konkurskriminalitet og andre former for økonomisk kriminalitet.

Økonomistyring

Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer relatert til økonomistyring og virksomhetsstyring.

 
Til toppen