Handelshøyskolen BI har Norges ledende fagmiljø innenfor kjerneområdene økonomi, ledelse, strategi, markedsføring og innovasjon med mer enn 340 vitenskapelig ansatte.

Finn en forskerBI har organisert sin forskningsvirksomhet i åtte forskningsinstitutter. På BI har instituttene faglig ansvar for gjennomføring av undervisning på alle nivåer. Se oversikt over BIs institutter.

Ekspertlister for media:

Er du på jakt etter forskere? Her er en oversikt over eksperter på aktuelle temaer.

Søk etter ansatte og emneord:

Kjenner du navnet på forskeren/eksperten du er på jakt etter, kan du benytte BIs søketjeneste øverst i høyre hjørne på våre nettsider. 

Du kan søke på etternavn, på fornavn eller fullstendig navn. I søkeresultatet klikker du på ansatte, og finner kontaktinformasjon og faglig hjemmeside. Du kan også søke etter temaer og emneord.

Trenger du hjelp?

Er du på jakt etter forskere/eksperter ved BI, kan du ta kontakt med Audun Farbrot, som er Fagsjef Forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.
Epost: , telefon/mobil: 46 41 02 30.

Du kan også følge med på forskningskommunikasjon fra BI på Twitter.

BIs faglige ansatte fordelt på forskningsinstitutter

Institutt for finansiell økonomi
Institutt for finansiell økonomi har hovedfokus på bedrifters finansielle beslutninger, med vekt på ulike aspekter av eierstruktur og bedriftenes verdiskaping. Instituttets medarbeidere studerer også verdipapirmarkeder og banknæringen både i Norge og internasjonalt.
Forskerne ved Institutt for finansiell økonomi.

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering
Instituttet forsker og underviser innenfor følgende områder: innovasjon, entreprenørskap, opplevelsesøkonomi, samvirkeorganisering, reiseliv, energi og miljø, styrer, e-handel, offentlig infrastruktur (veier, jernbane, elektrisitet, telekommunikasjon), bedriftens samfunnsansvar, næringsøkonomi og næringslivshistorie.
Forskerne ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering.

Institutt for kommunikasjon, kultur og språk
Instituttet har satt seg som mål å vinne anerkjennelse som en ledende ressurs i utviklingen av humanistiske og samfunns­vitenskapelige perspektiver på kommunikasjon, internasjonale relasjoner, språk, media, PR, journalistikk, interkulturell ledelse, forretningskultur og kulturledelse.
Forskerne ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk

Institutt for ledelse og organisasjon
Instituttet driver forskning og undervisning innenfor informasjonsledelse, kunnskaps- og endringsledelse, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse, energiledelse og utdanningsledelse.
Forskerne ved Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for markedsføring
Instituttets forskningskompetanse er organisert i tre hovedområder: Markedsføringsledelse (kvalitet, kundetilfredshet, relasjoner og lønnsomhet), markedskommunikasjon (merkevarer, sponsing og reklame) og internasjonal markedsføring.
Forskerne ved Institutt for markedsføring 

Institutt for regnskap, revisjon og jus
Instituttets medarbeidere forsker på selskapsrettsutviklingen i Norge og i EU, børs- og verdipapirrett, eiendomsmeglingsrett, arbeidsrett og konfliktmegling, person-, bedrifts- og transaksjonsbeskatning, merverdiavgift, allmennyttige institusjoner, norsk og internasjonal regnskapsrett, intellektuell kapital og kunnskapsledelse, lederlønninger og kjønnsforskjeller, corporate governance og flytting av skattepliktig inntekt inn og ut av Norge.
Forskerne ved Institutt for regnskap, revisjon og jus

Institutt for samfunnsøkonomi
Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, miljø- og energiøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, statistikk og økonometri.
Forskerne ved Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for strategi og logistikk
Instituttets medarbeidere forsker på strategiske perspektiver ved ledelse, teknologi og organisasjon, internasjonal konkurranseevne, leverings- og forsyningskjeder, og organisatoriske nettverk i ulike bransjer, nasjonalt så vel som internasjonalt.
Forskerne ved Institutt for strategi og logistikk

Del denne siden:

Til toppen