Philip Kotler, Michael J. Brennan og Michael E. Porter er BIs æresdoktorer.

Philip Kotler

Kotler er S.C. Johnson & Son Distinguished Professor i internasjonal markedsføring ved Kellogg School of Management, Northwestern University i Evanston, Illinois i USA. Kellogg har i seks år vært utpekt til "Beste handelshøyskole" i Business Weeks oversikt over amerikanske handelshøyskoler. Skolen beskrives også som "Beste handelshøyskole for opplæring innen markedsføring". Med sine mange års forskning og undervisning der, har professor Kotler i stor grad bidratt til Kelloggs suksess.

Han har vært formann for College of Marketing ved Institute of Management Sciences, og har hatt styreverv i American Marketing Association, Marketing Science Institute, MAC Group, Yankelovich Advisory Board, og vært medlem av Copernicus Advisory Board. Han er styremedlem i School of the Art Institute of Chicago og sitter i den rådgivende komité for Drucker Foundation.

Han er også  æresdoktor ved Universitet i Stockholm, Universitetet i Zurich, University of Economics and Business i Aten, DePaul University, the Cracow School of Business and Economics, Groupe H.E.C. i Paris, University of Economics and Business Administration i Wien, Budapest University of Economic Science and Public Administration, og det Katolske Universitet i Santo Domingo.

Michael J. Brennan

Brennan er Irwin and Goldyne Hearsh Professor i Banking and Finance ved University of California, Los Angeles, og er også professor i økonomi ved London Business School. Forskningsområdene hans omfatter prissetting av aktiva, bedriftsfinans, derivative verdipapirers rolle og prissetting, markedets mikrostruktur og informasjonens rolle i kapitalmarkedene. Han har skrevet og utgitt mye innen alle disse områdene. For tiden arbeider han med flere spørsmål, bl.a. problemstillinger i forbindelse med fordeling av aktiva når investorene står overfor varierende tidsmuligheter, førstegangs åpne emisjoner og fordelingen av kontrollrettigheter i bedriften, hva som styrer den internasjonale strøm av porteføljeinvesteringer, konvertible verdipapirers rolle i bedriftsfinansiering, og bedriftenes strategier for kurssikring.

Michael J. Brennan har vært president i American Finance Association, i Society for Financial Studies og Western Finance Association, og er for tiden styremedlem i NBER. Han har vært redaktør for Journal of Finance, og startet og var første redaktør for Review of Financial Studies. Han har drevet utstrakt konsulentvirksomhet for selskaper i Canada og USA, og i 1995 ble han tildelt prisen INQUIRE Europe for sitt arbeid om bedriftsstrategier for kurssikring.

Michael E. Porter

Porter er Bishop William Lawrence University Professor ved Harvard Business School. Å bli utnevnt til University Professor er den høyeste faglige anerkjennelse som kan tildeles et fakultetsmedlem ved Harvard. Professor Porter er det fjerde fakultetsmedlem i Harvard Business Schools historie som får denne æresbevisningen, og er én av omkring 15 nåværende University Professors ved Harvard.

Professor Porter er en ledende autoritet innen konkurransestrategi og på staters, delstaters og regioners konkurransedyktighet og økonomiske utvikling. Han har en bachelorgrad med høy utmerkelse i romfarts- og maskinteknikk fra Princeton University i 1969, hvor han ble valgt inn i Phi Beta Kappa og Tau Beta Pi. Han tok en mastergrad med høy utmerkelse ved Harvard Business School i 1971, hvor han var George F. Baker-stipendiat, og tok en doktorgrad i bedriftsøkonomi ved Harvard University i 1973.

Professor Porters tanker om strategi danner nå grunnlaget for det obligatoriske strategistudiet ved Harvard Business School, som igjen danner grunnlaget for dette studiet ved så godt som alle verdens handelshøyskoler. Professor Porter leder for tiden Harvards programmer for toppledere og større konserner med milliarder av dollar, og han har utarbeidet et kurs for hele universitetet om den mikroøkonomiske siden ved økonomisk utvikling. Dette kurset kjøres samtidig over internett ved 17 andre universiteter. Professor Porter gir også ofte foredrag om konkurransestrategi og internasjonal konkurransedyktighet for næringsliv og offentlig forvaltning over hele verden. I 2001 gikk Harvard Business School og Harvard University sammen om å opprette Institute for Strategy and Competitiveness. Dette instituttet ledes av professor Porter og viderefører hans arbeid.

Del denne siden:

Til toppen