Institutt for strategi og logistikk har som mål å være et aktivt, ledende og innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse innen fagområdene strategi, logistikk og forretningsetikk.

Samarbeid med næringslivet om forskning og undervisning

Institutt for strategi og logistikk har et tett samarbeid med rekke virksomheter, og deltar i flere relevante forskningsprosjekt. Les mer om instituttets forskningsprosjekter.

Institutt for strategi og logistikk driver forskning og utdanning innenfor handelshøyskolerelaterte temaer, som er relevante innen mange av de viktigste næringene i Norge. Målet til forskningen rundt industriell konkurranseevne er å bidra til en synliggjøring av ulike næringers betydning for norsk økonomi samt de mulighetene og utfordringene som er knyttet til verdiskaping innenfor noen av de viktigste næringene i Norge.

Gaveprofessorat

Institutt for strategi og logistikk innehar 2 gaveprofessorat sponset av næringslivet. Gaveprofessoratene styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv, og har resultert i flere relevante bedriftsprogram og forskningsprosjekt for de involverte virksomhetene.

  • Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat – professor Torger Reve.
    Gaveprofessorat gir mulighet til ny kunnskap om den maritime næringen og er derfor en viktig forbedringsimpuls for både forskning og undervisning ved BI innen et fagfelt som er svært viktig for Norges fremtidige næringsutvikling.
  • Telenor-professoratet innen internasjonal strategi og ledelse – professor Øystein Fjeldstad.
    Temaområdet for professoratet, kulturelt betinget innovasjon, omhandler hvordan den teknologiske utviklingen kan omsettes i konstruktiv samfunnsbygging i land med ulike kulturer

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Instituttet har både kurs på bachelor, - master og doktorgradsnivå, samt det erfaringsbaserte voksenmarkedet. Vår fagstab har lang erfaring i undervisning for ledere på MBA og Master of management kurs på BI og ved anerkjente samarbeidsinstitusjoner utenlands, som Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

Del denne siden:

Til toppen