En oversikt over BIs vitenskapelige produksjon.

Cristin

BIs vitenskapelige produksjon blir registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System in Norway).

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i Cristin fra og med 2012:
Artikler i vitenskapelige tidsskrift

Kapitler i vitenskapelige antologier
Vitenskapelige monografier

BI Brage

BI Brage er BIs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, forskningsrapporter/working papers og studentoppgaver. BI Brage skal bidra til å spre BIs forskning til beste for videre forskning, for utdanning, næringsliv, media og til den alminnelig interesserte borger. Les mer ..
Søk i BI Brage

Doktoravhandlinger og forskningsrapporter

BIs forskningsrapporter og de fleste av avhandlingene som foreligger som monografier kan lasted ned i fulltekst (pdf). Rapportene og avhandlingene kan også bestilles i trykt versjon fra Akademika Nydalen. (Klikk på lenke til aktuell serie og deretter på 'Link to document' for nedlasting av pdf eller for bestillingsskjema).
Series of Dissertations

Forskningsrapporter
 

Senterserier

Enkelte av BIs forskningssentre har egne serier for working papers og rapporter:
Applied Macroeconomic Research (CAMP) - working papers
Corporate Governance Research (CCGR) - publications

Monetary Economics (CME) - working papers

Norges Bank Watch (CME) - reports

Research in Economics and Management (CREAM) - working papers

Del denne siden:

Til toppen