Erling Røed Larsen, Professor - Institutt for Samfunnsøkonomi

Erling Røed Larsen, Professor - Institutt for Samfunnsøkonomi

Erling Røed Larsen er professor og underviser i mikroøkonomi og Managerial Economics ved flere av BIs masterprogram. En typisk student ved disse fagene er dyktig og dedikert, og er opptatt av hvordan samfunnet henger sammen. Mikroøkonomi...

Jeg forventer at klassen følger med, arbeider godt og leser jevnlig. De bør også være løsningsorienterte, og bryne seg på et problem og forsøke å finne løsninger før de spør om hjelp

Erling Røed Larsen, Professor - Institutt for Samfunnsøkonomi

Ragnhild Kvålshaugen, Førsteamanuensis - Institutt for strategi og logistikk

Ragnhild Kvålshaugen, Førsteamanuensis - Institutt for strategi og logistikk

Ragnhild Kvålshaugen er førstamanuensis ved BIs institutt for strategi og logistikk. Hun underviser i strategi- og ledelsesfag ved flere program i BIs etter- og videreutdanningstilbud. Kvålshaugen underviser blant annet i strategisk...

Målet er å utvikle reflekterte ledere som skjønner at man aldri er ferdig utlært. Kildene til læring og utviklingsmuligheter finner man i stor grad i egen lederhverdag bare man vet hva man se etter.

Ragnhild Kvålshaugen, Førsteamanuensis - Institutt for strategi og logistikk

Jørgen Randers, Professor - Institutt for regnskap - revisjon og jus

Jørgen Randers, Professor - Institutt for regnskap - revisjon og jus

Jørgen Randers er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, hvor han arbeider med klimaspørsmål, scenarioanalyse og systemdynamikk. Randers underviser blant annet på Executive Master i Energy Management og på Executive MBA i...

Det gjelder å skaffe seg så mye utdanning som mulig, gjerne innenfor et område man liker.

Jørgen Randers, Professor - Institutt for regnskap - revisjon og jus

Mark Kriger, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Mark Kriger, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Mark Kriger har vært professor i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI siden 1995. Han har en interaktiv måte å undervise på  i strategi- og ledelseskursene. Kriger har en doktorgrad fra  Harvard i  bedriftsøkonomi  så vel som...

De beste studentene på mine forelesninger er de som makter å balansere praktisk erfaring med kreative og analytiske ferdigheter.

Mark Kriger, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Lars Glasø, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Lars Glasø, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Lars Glasø er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han underviser i organisasjonspsykologiske temaer ved Handelshøyskolen BI. Med utdanning fra flere institusjoner i både klinisk psykologi og organisasjonspsykologi, og me...

Mine forskningsområder er varierte, blant annet innen anvendt organisasjonspsykologi, ledelse, emosjoner i arbeidslivet og mobbing og destruktivitet i arbeidslivet.

Lars Glasø, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Randi Lunnan, Professor - Institutt for Strategi og logistikk

Randi Lunnan, Professor - Institutt for Strategi og logistikk

Randi Lunnan er professor og forsker på internasjonale strategiske allianser og styring av internasjonale selskaper.  Hun foreleser i fag som International Business, International Management, strategi og strategiske allianser. Et av...

Studentene blir mer attraktive for internasjonale selskaper når de behersker grunnleggende teorier og modeller.

Randi Lunnan, Professor - Institutt for Strategi og logistikk

Bendik Samuelsen, Professor - Institutt for markedsføring

Bendik Samuelsen, Professor - Institutt for markedsføring

Bendik M. Samuelsen underviser i Master of Science-kursene merkevareledelse og markedskommunikasjon. I tillegg til disse undervisningsområdene er han fagansvarlig på bachelor og associate dean for bachelor i markedsføring. Merkevareledel...

På bachelor fokuseres noe mer på overordnete rammeverk, mens vi på masternivå går mer kritisk i dybden, og stiller større spørsmålstegn ved etablerte sannheter.

Bendik Samuelsen, Professor - Institutt for markedsføring

Bruno Gerard, Professor - Institutt for finansiell økonomi

Bruno Gerard, Professor - Institutt for finansiell økonomi

Bruno Gerard er professor ved institutt for finansiell økonomi. Han foreleser i Master of Science- kurset Portfolio Management og PhD-kurset Empirical Asset Pricing. Kurset Portfolio Management er praktisk rettet og gjør studentene i sta...

Studentene får muligheten til å implementere og bruke grunnleggende og avanserte investeringsverktøy.

Bruno Gerard, Professor - Institutt for finansiell økonomi

Cathrine Filstad, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Cathrine Filstad, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Cathrine Filstad er professor ved BIs institutt for organisasjon og ledelse. Filstad underviser i flere kurs på både master- og bachelornivå, og har blant annet et eget program i Organizational learning and knowledge creation på Msc....

Mine fag er selve kjernen på hva man bør ha fokus på i alle typer organisasjoner

Cathrine Filstad, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Torger Reve, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Torger Reve, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Reve er professor ved Handelshøyskolen BI, og innehar Wilh Wilhelmsen professoratet i strategi og industriell konkurranseevne. Reve var tidligere rektor ved skolen fra 1997-2005. Han underviser i dag strategi for siste års McS studenter,...

Kurset har et internasjonalt fokus, studentene lærer praktisk næringsliv og ledelse, og vi bruker Harvard cases i undervisningen. Noe som gjør kurset litt annerledes og spennende.

Torger Reve, Professor - Institutt for strategi og logistikk

Tor Haugnes, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Tor Haugnes, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Tor Haugnes har vært høyskolelektor på Handelshøyskolen BI siden 2009, og underviser i flere fag på bachelornivå. Han er i tillegg tilknyttet BI LearningLab, hvor han arbeider med kollegaveiledning og bruk av teknologi og undervisning. -...

Studentene må være nysgjerrige, vitebegjærlige og innstilt på å jobbe. Om de i tillegg diskuterer med andre vil de oppnå bedre innskit og få mer glede av faget

Tor Haugnes, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Gerhard Schjelderup, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Gerhard Schjelderup, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Gerhard Schjelderup er høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, og har undervist siden 2001. Han underviser i flere fag på studiet PR og markedskommunikasjon. - Kommunikasjonsfagene er relevante for våre studenter med tanke på å kunne...

Kommunikasjonsfagene er relevante for våre studenter med tanke på å kunne håndtere utfordrende oppgaver knyttet til kommunikasjon og markedsføring i bedrifter og organisasjoner

Gerhard Schjelderup, Høyskolelektor - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Anne Live Vaagaasar, Førsteamanuensis - Institutt for organisasjon og ledelse

Anne Live Vaagaasar, Førsteamanuensis - Institutt for organisasjon og ledelse

Vaagaasar har jobbet som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI siden 2005, og er fagansvarlig i Master of Management programmet prosjektledelse. Det gjenspeiles i studiet at Norge er i front innen prosjektledelse, både med tanke på...

Prosjektledelse er i ferd med å bli en nøkkelkompetanse

Anne Live Vaagaasar, Førsteamanuensis - Institutt for organisasjon og ledelse

Tor J. Larsen, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Tor J. Larsen, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Tor J. Larsen er professor og underviser i strategisk forretningsutvikling og innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Programmet gir deltakerne anledning til å følge sin egen idé fra fødsel til troverdig skisse for iverksetting. Programmet...

Selvstendig tenkning, evnen til å lytte og vilje til å gjennomføre det man brenner for, er egenskaper som forventes av studentene

Tor J. Larsen, Professor - Institutt for organisasjon og ledelse

Petter Gottschalk, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Petter Gottschalk, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Petter Gottschalk er professor ved institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI, og foreleser i faget økonomisk kriminalitet, ledelse og samfunnsansvar. - Faget er spennende fordi det gir innsikt i kriminalitet, og hvilke...

Studenter burde velge dette faget fordi man ikke kan bekjempe noe man ikke forstår

Petter Gottschalk, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Nina Ronæs, Høyskolelektor – Institutt for markedsføring

Nina Ronæs, Høyskolelektor – Institutt for markedsføring

Ronæs er høyskolelektor på Handelshøyskolen BI. Hun underviser i flere fag innenfor markedsføringsstudiet, og er nasjonalt fagansvarlig i faget ”Forbrukeratferd”. Ronæs er derfor aktiv i utviklingen av selve studiet og vant den "Pedagogi...

Vi har et godt faglig pensum, som jeg i tillegg supplementerer med oppdatert forskning i mine forelesninger.

Nina Ronæs, Høyskolelektor – Institutt for markedsføring

Anders Dysvik, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Anders Dysvik, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Dysvik har en lengre bakgrunn fra Forsvaret før han i 2010 tok sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i dag på alle nivåer, og er fagansvarlig fo r metodekurset, Research Methodology for Organizational Psychology på Maste...

Målet med kurset er å utdanne MSc-studenter innenfor organisasjonspsykologi med bakgrunn i evidentbasert ledelse som ikke tar utgangspunkt i studentenes personlige filosofi om ledelse.

Anders Dysvik, Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Til toppen