-
Biblioteket

Bokpresentasjon med Øyvind Kvalnes

Hvordan kan vi lære av feil - og hvordan publisere Open Access?

Biblioteket byr på boller og kaffe - velkommen!

Høsten 2017 ga Øyvind Kvalnes ut en bok om feilbarlighet på jobb: «Fallibility at work: Rethinking excellence and error in organizations». Boken bygger på samtaler med ledere og medarbeidere i profesjoner hvor det er ekstra viktig å være best på feil. Kvalnes har samlet på lederes erfaringer med å takle tabber og hvordan de bruker feil til å utvikle egne ferdigheter på jobb.

Boken er publisert Open Access, og Kvalnes vil også fortelle om sine erfaringer med denne publiseringsformen

 

Praktisk info

  • Tid:onsdag 17. januar 2018 09.00 - 09.45
  • Sted:Campus Oslo, biblioteket