Biblioteket

©Opphaver-BI

Alle rettigheter forbeholdt opphaver, men BI har en formålsstyrt bruksrett.

©Opphaver-BI(bi-opphaver-bi)

Opphaveren (forfatteren/skaperen) har alle rettigheter til verket, men BI har en formålsstyrt bruksrett. Den som ønsker å bruke verket, må ta kontakt med opphaveren og BI. Verket er synlig for alle BI-ansatte. Opphaveren og BIs administrator kan sammen bestemme at verket skal trekkes tilbake eller deles med utvalgte personer på BI. ©Opphaver-BI-lisensen brukes når BI har en formålsstyrt bruksrett til verket.

Mer informasjon om rettighetsforvaltning på BI

Spørsmål?

Kontakt opphavsrett@bi.no