-
Biblioteket

©Opphaver

Alle rettigheter forbeholdt opphaver

©Opphaver(bi-opphaver)

Opphaveren (forfatteren/skaperen) har alle rettigheter til verket. Den som ønsker å bruke verket, må ta kontakt med opphaveren. Opphaveren kan bestemme at verket skal skjules i DLR, trekkes tilbake eller deles med utvalgte personer på BI. ©Opphaver-lisensen brukes når opphaveren bruker DLR som arkiv for egne læringsressurser, og i utgangspunktet ikke ønsker å dele dem med andre BI-ansatte.

Mer informasjon om rettighetsforvaltning på BI

Spørsmål?

Kontakt opphavsrett@bi.no