Svært mange oppkjøp mislykkes. Førsteamanuensis Helene Loe Colman ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet fem praktiske råd for å lykkes med bedriftsoppkjøp.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Oppkjøp og fusjoner

Gjennom de siste tiårene har bedriftsoppkjøp blitt stadig mer utbredt. Bedrifter vokser seg store gjennom å kjøpe opp andre bedrifter. Både antall og verdien av bedriftsoppkjøp har økt formidabelt.

Oppkjøp av bedrifter er imidlertid en svært krevende øvelse. Det er ofte vanskelig å realisere målsettingene for oppkjøpet. Svært mange oppkjøp mislykkes.

Når handelen er i boks, starter den kritiske fasen med å integrere den oppkjøpte bedriften med resten av virksomheten. Det er avgjørende å lykkes med integrasjonsprosessen for å hente ut mest mulig verdiskaping.

Førsteamanuensis Helene Loe Colman ved Handelshøyskolen BI har tatt sin doktorgrad på en studie av arbeidet med å integrere fem ulike oppkjøpte virksomheter.

Fem praktiske råd

På bakgrunn av sin doktorgradsstudie har hun utarbeidet fem praktiske råd for å øke sannsynligheten for å lykkes med bedriftsoppkjøp:

  1. Oppkjøpte enheter med sterk organisasjonsidentitet bør integreres forsiktig. Ikke vær redd for at ting fortsetter litt som før. Er du for rask, risikerer du å ødelegge verdifull kunnskap og kompetanse.
  2. Utvikling av felles identitet og kultur kan gjerne skje gradvis – la oppkjøpte enheter får bevare en type kontinuitet i integrasjonsprosessen. Det er viktig at medarbeiderne opplever en kontinuitet for å sikre tilhørighet til organisasjonen.
  3. La det gå litt tid mellom oppkjøpene, slik at et oppkjøp er integrert før neste kommer – en viktig del av en organisasjons evne til å absorbere kunnskap er fungerende organisasjonsstrukturer.
  4. Legg integrasjonen til linjen: integrasjon av ”mennesker” og ”oppgaver” er to sider av samme sak.
  5. Fokusér på lederne i den oppkjøpte enheten. De har kunnskap om hvilke ressurser som finnes i den oppkjøpte enheten, og vet hvordan disse kan overføres til oppkjøperen. I tillegg kan de fungere som en buffer mot forstyrrelser fra integrasjonen og sikre ”business as usual”.

Referanse:

Artikkelen er et utdrag fra formidlingsartikkelen "Uro kan være verdifullt", som presenterer hovedresultater fra Helene Loe Comans doktorgradsavhandling  ”Organizational Identity and Value Creation in Post-acquisition Integration”.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no


 

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på