Svært mange oppkjøp mislykkes. Førsteamanuensis Helene Loe Colman ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet fem praktiske råd for å lykkes med bedriftsoppkjøp.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Oppkjøp og fusjoner

Gjennom de siste tiårene har bedriftsoppkjøp blitt stadig mer utbredt. Bedrifter vokser seg store gjennom å kjøpe opp andre bedrifter. Både antall og verdien av bedriftsoppkjøp har økt formidabelt.

Oppkjøp av bedrifter er imidlertid en svært krevende øvelse. Det er ofte vanskelig å realisere målsettingene for oppkjøpet. Svært mange oppkjøp mislykkes.

Når handelen er i boks, starter den kritiske fasen med å integrere den oppkjøpte bedriften med resten av virksomheten. Det er avgjørende å lykkes med integrasjonsprosessen for å hente ut mest mulig verdiskaping.

Førsteamanuensis Helene Loe Colman ved Handelshøyskolen BI har tatt sin doktorgrad på en studie av arbeidet med å integrere fem ulike oppkjøpte virksomheter.

Fem praktiske råd

På bakgrunn av sin doktorgradsstudie har hun utarbeidet fem praktiske råd for å øke sannsynligheten for å lykkes med bedriftsoppkjøp:

  1. Oppkjøpte enheter med sterk organisasjonsidentitet bør integreres forsiktig. Ikke vær redd for at ting fortsetter litt som før. Er du for rask, risikerer du å ødelegge verdifull kunnskap og kompetanse.
  2. Utvikling av felles identitet og kultur kan gjerne skje gradvis – la oppkjøpte enheter får bevare en type kontinuitet i integrasjonsprosessen. Det er viktig at medarbeiderne opplever en kontinuitet for å sikre tilhørighet til organisasjonen.
  3. La det gå litt tid mellom oppkjøpene, slik at et oppkjøp er integrert før neste kommer – en viktig del av en organisasjons evne til å absorbere kunnskap er fungerende organisasjonsstrukturer.
  4. Legg integrasjonen til linjen: integrasjon av ”mennesker” og ”oppgaver” er to sider av samme sak.
  5. Fokusér på lederne i den oppkjøpte enheten. De har kunnskap om hvilke ressurser som finnes i den oppkjøpte enheten, og vet hvordan disse kan overføres til oppkjøperen. I tillegg kan de fungere som en buffer mot forstyrrelser fra integrasjonen og sikre ”business as usual”.

Referanse:

Artikkelen er et utdrag fra formidlingsartikkelen "Uro kan være verdifullt", som presenterer hovedresultater fra Helene Loe Comans doktorgradsavhandling  ”Organizational Identity and Value Creation in Post-acquisition Integration”.


 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på