Økokrim kan ha valgt de mellomste Bukkene Bruse for å slippe å uroe systemet for meget med å ta de to største, skriver professor Ole Gjems-Onstad ved BI.

KRONIKK: Ole Gjems-Onstad om stortingspensjonene

Reaksjonene på pensjonsdommen er tankevekkende. De dømte, Anders Talleraas og Magnus Stangeland, er kjente politikere med vide omgangskretser.

Ingen av deres politiske kontakter sto frem for å forsvare eller i det minste støtte dem offentlig. Man skal være glad man ikke har sine venner på Stortinget.

Konkurransen om å toe sine hender har vært stor.

Basar til inntekt for seg selv

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter var en mangeårig basar til inntekt for seg selv.

"Alle" på Stortinget visste at de fikk fordeler som var mye bedre enn folk flest. Det var godt kjent at kontrollen og administrasjonen var svak. Grunnen til at man ikke strammet inn, var selvfølgelig at generøsiteten med velgernes penger kunne gi en selv fordeler når tiden kom.

Nå er altså poenget å distansere seg. "Vi har strammet inn ordningen". Og hvem kjente egentlig Talleraas og Stangeland?

Det er vanskelig å fri seg fra følelsen av at Talleraas og Stangeland ble ofret. Selvfølgelig måtte de tiltales når Stortingets pensjonsbasar først var blottstilt. Noe måtte skje. Og de største beløpene og klareste sakene var nok de to som nå ble dømt. Men Oslo tingrett kan ikke sies å være belastet med tvilens gave. Alt rundt Stortingets pensjonsordning og faktum i saken ble plutselig så greit.

Ubehagelige spørsmål

Saken mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik henla Økokrim "etter bevisets stilling". Med den klarhet Oslo tingrett la til grunn, er det ikke uten videre lett å føle seg trygg på at Bondevik ikke burde vært presentert for en bot.

Det neste ubehagelige spørsmål gjelder henleggelsen mot Gro Harlem Brundtland på grunn av foreldelse. Foreldelsesfristene er knyttet til strafferammen for det man dømmes for. Økokrim valgte å tiltale for grovt uaktsomt bedrageri. Da er foreldelsesfristen fem år. Brundtland gikk klar med nærmest timer! Hennes mulige straffbare forhold opphørte senest i februar 2004. Økokrim innledet etterforskning i februar 2009!

Hadde Økokrim i stedet lagt til grunn forsettlig overtredelse, ville Brundtlands sak ikke vært foreldet. Økokrim kan ikke gjemme seg bak at det er lettere å vinne frem med tiltale om grov uaktsom overtredelse. Det vanlige ved trygdebedrageri skal være tiltale for forsettlig overtredelse. Godtar ikke retten det, kan man "nedgradere" til grov uaktsom overtredelse og få tiltalte dømt for det.

De mellomste bukkene bruse

To statsministre slapp tiltale. Kan Økokrim ha valgt de mellomste Bukkene Bruse for å slippe å uroe systemet for meget med å ta de største Bukkene Bruse?

For Talleraas og Stangeland ville mediekjøret vært nokså annerledes selv med bare bot til Bondevik eller Brundtland, pluss to andre politikere som var i samme stilling som disse to.

En del fryder seg over dommen mot to sentrale politikere: Det er bra at stortingspolitikere behandles på like linje med vanlige folk. Fryden er malplassert ikke bare fordi noen politikere kan ha vært behandlet mer likere enn andre.

Todelt straffesystem

Norge er i ferd med å få et todelt straffesystem og en todelt straffeetikk.

  • Slå ned en gammel dame og ta pengene hennes. Da vil spørsmålet lett være: Har du hatt en fæl oppvekst? Bør du ikke få en ny sjanse?
  • Ta penger fra det offentlige, enten ved å få for mye trygd/pensjon eller betale for lite skatt. Ingen dommer sier da til Talleraas eller Stangeland: Dere er aldri straffet før. Dere har tjent Norge på mange måter gjennom et langt liv. Dere gjorde en feil. Vi kan leve med inndragning av pengene og en betinget dom.

Mange fryder seg

Det Norge mange nå fryder seg over, er et samfunn der den som snyter det offentlige for mer enn 75.641 kroner (mer enn n G) skal ha 21 dagers ubetinget fengsel: Ingen nåde, ingen velferdsgrunner. Det er et samfunn du kan glede deg over så lenge det ikke rammer deg selv.

Dommen mot Stangeland og Talleraas harmonerer med Høyesteretts usympatiske svart betaling-dom på forsommeren. En stakkars mann som hadde betalt de siste én prosent av en hyttebygging svart, ble av en uforsonlig og enstemmig Høyesterett brutalt måkt inn til 21 dagers fengsel ubetinget. Ufør hustru, mindreårige barn, aldri tidligere straffet: Bare glem det. Du har forbrutt deg mot den norske stat, ikke mot en privatperson!

Ingen politikere kritiserer denne strengheten. De står der, toer sine hender, vil for all del ikke assosieres med skattesnytere eller trygdebedragere: Samfunnsfiender nr. 1!

Derfor skal dette bli verre, før det blir bedre.

Mens du fryder deg over at andre tas, bør du ha med i aftenbønnen:

Måtte den dag ikke komme, da jeg selv gripes i en feil mot den norske stat! Da kan det være du som ligger der, i den ensomheten som nå har senket seg over Talleraas og Stangeland.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 12. januar 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på