Markedsinformasjon vil være et strategisk konkurransefortrinn for innovasjon og kundepleie. Om du er blank på tjenester for geolokalisering, må du våkne, utfordrer professor Tor W. Andreassen ved BI.

ANALYSE: Tor W. Andreassen om trender i Marketing

Hva betyr Foursquare, Gowalla, Loopt, Whrrl, Brightkite, Booyah, eller Yelp for deg? Om du er helt blank, er du i et stort og godt selskap, men du må våkne! Geolokaliseringstjenester for din smartphone er stikkordet.

Avhengig av mobilen

I 1970-årene utviklet kreditkortselskapet American Express et slogan de fikk stor nytte av: «Don’t leave home without it!» 40 år senere er det mobiltelefonen du ikke drar uten – den er alltid med deg.

For noen ligger den til og med på nattbordet. Blackberry er, som et resultat av dette avhengighetsforholdet mange har til sin mobiltelefon, omdøpt til Crackberry.

Som en del av alle mobiltelefoner ligger en funksjon som kontinuerlig
sender og mottar signaler mot inntil tre basestasjoner. Dette gjøres for å sjekke signaltilgang og for å fi nne de sterkeste signalene. Som en konsekvens av dette kan man nå gjennom triangulering nokså nøyaktig finne ut hvor du eller din telefon til enhver tid befinner deg.

For markedsførere betyr dette store muligheter for kundepleie og kundetiltrekking. Gitt spredningen, er det svært mange kunder som setter pris på dette.

Men hva er det og hvordan virker det? Begge parter – kunde og bedrift – kan etablere seg uavhengig av hverandre på en av disse tjenestene. Bedriften må registrere seg med bedriftsopplysninger (hvem de er, hva de selger, adresse, etc) og hvilke tilbud de
gir til alle eller utvalgte kunder, som for eksempel hver femte gang kunden stikker innom, eller tilfeldig utvalgt kunde får et spesielt tilbud, etc.

Kunden sjekker inn

Kundene må på sin side registrere seg og «sjekke inn», det vil si aktivere applikasjonen på mobilen når de beveger seg i by-bildet. Applikasjonen vil da, innenfor et begrenset geografisk område i forhold til hvor du befinner deg, finne de butikkene som er registrert på samme tjeneste og hente deres tilbud til deg på mobilen. Tilbud blir aktivert dersom du velger å besøke butikken.

Poenget er at attraktive tilbud til nye eller etablerte kunder kan trigge
impulskjøp eller pleie kunderelasjoner. Som kjent handler markedsføring om å tiltrekke seg de rette kundene og beholde de lønnsomme.

Geolokaliseringstjenestene har blitt veldig populære blant mindre virksomheter som er avhengig av kundetrafikk - for eksempel restauranter, puber, butikker, etc. Ideen bak dette bygger på sosiale medier.

Facebook har i forlengelsen av dette introdusert en funksjon (Place) som gjør det mulig for brukerne å «sjekke inn» i et geografisk område og dele dette med sine venner. Samtidig kan de finne ut
om noen av deres venner er i samme område. På denne
måten knyttes disse tjenestene til sosiale medier.

Geolokaliseringstjenester kan utføre en rekke funksjoner for moderne bedrifter: verktøy for relasjonsbygging/pleie, belønningsprogrammer, sosiale nettverk, spillfunksjoner, gi kundekommentarer, oversiktskart og navigasjon etc.

ABC for bedrifter

For bedriftene hjelper det dem med å samle viktige opplysninger om kundene. For eksempel Foursquare, som har ca tre millioner brukere, har en million «sjekk inn» hver dag. Det sier litt om frekvens i bruk.

Det første bedrifter må gjøre, er å registrere seg og gjøre krav på sin
plass. Det kan godt hende at en kunde har registrert deg allerede.

Deretter setter du deg klare mål for hva du ønsker å oppnå med å være på en slik tjeneste.

  • Tiltrekke deg nye kunder?
  • Ta vare på eksisterende kunder?
  • Samle data om dine kunder?
  • Etablere et on-line sosialt medie?

Til slutt må du bestemme deg for hva du ønsker å tilby kundene som
responderer på dine invitasjoner, kjøp-en-få-en-gratis, lojalitetsbelønning ved for eksempel hvert tredje besøk, spesialbelønning til den kunden som sjekker inn oftest, eller avslag på fremtidige kjøp. Mulighetene er mange.

De avanserte går et skritt videre og kobler sine tjenester opp mot andre tjenester slik at kundene kan «dobbelt dippe» med hensyn til opptjening av poeng.

Ideelt for oppstartsbedrifter

Det besnærende med geolokaliseringstjenester er at denne form for
kundekontakt er ideell for mindre oppstartsbedrifter da det koster bare selvkost for det man gir bort - med andre ord nesten gratis markedsføring da det også gir betydelig vareprat.

Nøkkelen er å gi bort noe som ikke koster bedriften mye, men som har stor verdi for kunden. Til gjengjeld får bedriftene svært verdifulle data om faktisk kundeatferd – alle markedsføreres ultimate drøm.

For de analytisk anlagte kan man også teste ut ulike tiltak og se effekten umiddelbart. Det siste gjør det mulig å beregne
lønnsomheten på de ulike tiltakene mot de ulike målgruppene. Til syvende og sist er det det markedsføring handler om: Return on Marketing og bygge den økonomiske verdien av kundebasen.

Smarte bedrifter vil samle og analysere slik faktisk atferdsdata og utvikle tilbud, tiltak og kunderesponsprogrammer som en funksjon av dette.

Min spådom er at slik markedsinformasjon vil være et strategisk konkurransefortrinn for innovasjon og kundepleie for dem som evner å benytte seg av den.

Referanse:

Artikkelen er publisert som analyseartikkel i Økonomisk Rapport nr. 1/2011 med tittelen "Smart bruk av Smartphones".

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på