Veksten i norsk økonomi tiltar. Boligprisene øker. Det samme gjør gjelden. Det taler for å øke renten, mener professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

I morgen, onsdag 16. mars 2011, møtes hovedstyret i Norges Bank til nytt rentemøte for å vurdere om det er behov for renteendring. 

I forrige møte valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Anbefaler økning

Styringsrenten har nå ligget på stedet hvil siden mai i fjor, og det på et historisk svært lavt nivå.

– Jeg tror det er viktig å signalisere at renten nå skal opp, anbefaler professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Hun mener det vil være klokt å sette opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent for å hindre at det bygger seg opp ubalanser i økonomien.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.

Veksten tiltar

Veksten i norsk økonomi er tiltakende og den oppgangen skjer på bred basis. Veksten i boligprisene fortsetter. I takt med dette øker også gjelden, ifølge samfunnsøkonomen.

– Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er nå historisk høy. Det gjør husholdningene sårbare. Inflasjonen er fortsatt lav, men økende råvarepriser kan komme til å presse opp inflasjonen tidligere enn ventet, fremholder hun.

Ifølge Bjørnland taler dette for at renten bør settes opp i mars slik at pengepolitikken ikke lenger virker like stimulerende som den har gjort.

– Vi må unngå at det bygger seg opp ubalanser i norsk økonomi som gjør at Norges Bank må reagere kraftigere i etterkant.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 15. mars 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på