Handelshøyskolen BI utgir en årbok som presenterer resultater fra doktorgradsarbeider ved BI som er forsvart i 2010. Ta kunnskapen i bruk!

Doktorgrader fra BI 2010 (forsidebilde).DOKTORGRADER FRA BI: Formidlingsartikler

Handelshøyskolen BI er opptatt av å formidle resultatene fra doktorgradsprosjektene slik at de kan anvendes i praksis i næringsliv og samfunnsliv.

Derfor utgir vi publikasjonen ”Doktorgrader fra Handelshøyskolen BI 2010” der vi presenterer hovedkonklusjoner i doktorgradsavhandlinger fra BI.

Ta kunnskapen i bruk:

Her kan du lese og laste ned publikasjonen: Doktorgrader fra BI 2010.

Bestill ”Doktorgrader fra BI 2010”:

Du kan også bestille trykt eksemplar av publikasjon ved å sende navn og postadresse på E-post til forskning@bi.no

2010:

Anne Berit Swanberg: Slik får du bedre karakterer
Asle Fagerstrøm: Fra klikk til kjøp
Carl Johan Hatteland: Yrende liv i havnen
Radu-Mihai Dimitriu: Merkevarer på nye jaktmarker
Svanhild E. Haugnes: Mer klippfisk på menyen  
Stine Ludvigsen: Staten sluker utbytte
Anders Dysvik: Engasjerte jobber bedre
Etty R. Nilsen: Barrierer for læring

Forskerutdanningen ved BI

Handelshøyskolen BI startet doktorgradsutdanning i egen regi i 1998. BIs doktorgradsprogram er i dag et av de største i Norge innen det økonomisk-administrative fagområdet. Gjennomført utdanning leder frem til PhD graden.

Det er ved utgangen av 2010 gjennomført 70 doktordisputaser ved Handelshøyskolen BI siden 2000.

Doktorgradsprogrammet har 6 relaterte, men spesialiserte retninger:

  • Finans
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Ledelse og organisasjon
  • Markedsføring
  • Samfunnsøkonomi
  • Strategisk ledelse

Les mer om BIs doktorgradsprogram.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på