Det er ikke nok å tjene penger. De må tjenes på skikkelig vis. Eksempelets makt og kunnskap er mer effektivt enn tvangsmakt for å styrke etiske verdier i detaljhandelen, viser studie fra BI.

BI FORSKNING: Etikk i detaljhandelen

Ledere forventes ikke bare å levere en solid bunnlinje og god avkastning til sine eiere. Interessentgrupper utenfor virksomhetene forventer også at resultatene er fremkommet på en etisk forsvarlig måte, og de bruker mediene aktivt for å fremme sine interesser.

Hvis ledere velger å overse presset fra eksterne interessentgrupper kan det føre til sanksjoner i form av illojale forhandlere, boikott fra kunder og færre investorer, noe som i neste omgang kan skade bedriftens omdømme.

Ledelsens oppgave er å drive både økonomisk effektivt og å beskytte selskapets omdømme mot alle typer skadevirkninger som kan skyldes uetisk atferd.

Etikk i butikk

Professor Arne Nygaard ved Handelshøyskolen BI har sammen med førsteamanuensis Harald Biong og førsteamanuensis Ragnhild Silkoset ved BI gjennomført en undersøkelse av hvordan ledere i detaljhandelen best kan fremme etiske verdier i organisasjonen.

Eksempler på etiske problemstillinger innen detaljhandel er dårlige arbeidsforhold, gratispassasjervirksomhet på en kjedes kvalitetsomdømme, kopivarer, tilsetning av vann i kjøtt og fisk og salg av opptinet mat som ferskvare.

Nygaard, Biong og Silkoset har gjennomført en omfattende studie i en stor, norsk detaljistkjede, og fått komplette svar fra 225 enheter i denne kjedene. En tredjedel av de undersøkte enhetene var eid lokalt mens de resterende to tredjedelene ble drevet på franchisebasis.

Tvangsmakt virker negativt

I detaljistforetak har det tradisjonelt vært brukt ulike maktmidler for å sikre systemeffektivitet og en enhetlig strategi i organisasjonen.

Markedsforskerne har blant annet sett på hvordan tvangsmakt, eksempelets makt, belønningssystemer, kunnskap (ekspertmakt) og legitimitet påvirker organisasjonens etiske verdier, de ansattes organisasjonstilhørighet og virksomhetens resultater.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Business Ethics.

Studien viser at både kilder til tvangsmakt og ikke-tvangsmakt innvirker på etiske verdier.

- Tvangsmakt synes å virke nedbrytende, mens både referanse- og ekspertmakt synes å ha motsatt effekt, konkluderer BI-forskerne.

Studien viser også  at etiske verdier har innflytelse på lederes og ansattes organisasjonstilhørighet. Medarbeidernes organisasjonstilhørighet produserer i neste rekke en kultur for forbedret servicekvalitet.

Levende eksempler

- Studien viser at det er mulig for ledere å påvirke, kontrollere og utvikle etiske verdier på ulike måter, konkluderer markedsforskerne.

Eksempelets makt (referansemakt) er det mest effektive lederverktøyet for å fremme etiske verdier i organisasjonen.

- Organisasjonens ledere selv må gå i spissen som gode rollemodeller for å påvirke resten av organisasjonen. Da fremmer de virksomhetens etiske verdier og tilfredsstiller samtidig kundenes forventninger til servicekvalitet, fremholder Nygaard, Biong og Silkoset.

Forskerne påviser også at ekspertmakt et viktig ledelsesinstrument i de undersøkte virksomhetene. Butikkledere stoler på innflytelse i form av kunnskap.

- Detaljistkjeder bør derfor oppmuntres til å investere i sine lederes og ansattes kunnskap, anbefaler forskerne.

Selv om intensjonene kan være de beste, fører bruk av tvangsmakt ofte til negative resultater på dette området.  

Referanse:

Harald Biong, Arne Nygaard og Ragnhild Silkoset (2010):  ”The Influence of Retail Management’s Use of Social Power on Corporate Ethical Values, Employee Commitment, and Performance,” Journal of Business Ethics, 97 (3), 2010, s. 341-363.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskomunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på