Det er ikke nok å tjene penger. De må tjenes på skikkelig vis. Eksempelets makt og kunnskap er mer effektivt enn tvangsmakt for å styrke etiske verdier i detaljhandelen, viser studie fra BI.

BI FORSKNING: Etikk i detaljhandelen

Ledere forventes ikke bare å levere en solid bunnlinje og god avkastning til sine eiere. Interessentgrupper utenfor virksomhetene forventer også at resultatene er fremkommet på en etisk forsvarlig måte, og de bruker mediene aktivt for å fremme sine interesser.

Hvis ledere velger å overse presset fra eksterne interessentgrupper kan det føre til sanksjoner i form av illojale forhandlere, boikott fra kunder og færre investorer, noe som i neste omgang kan skade bedriftens omdømme.

Ledelsens oppgave er å drive både økonomisk effektivt og å beskytte selskapets omdømme mot alle typer skadevirkninger som kan skyldes uetisk atferd.

Etikk i butikk

Professor Arne Nygaard ved Handelshøyskolen BI har sammen med førsteamanuensis Harald Biong og førsteamanuensis Ragnhild Silkoset ved BI gjennomført en undersøkelse av hvordan ledere i detaljhandelen best kan fremme etiske verdier i organisasjonen.

Eksempler på etiske problemstillinger innen detaljhandel er dårlige arbeidsforhold, gratispassasjervirksomhet på en kjedes kvalitetsomdømme, kopivarer, tilsetning av vann i kjøtt og fisk og salg av opptinet mat som ferskvare.

Nygaard, Biong og Silkoset har gjennomført en omfattende studie i en stor, norsk detaljistkjede, og fått komplette svar fra 225 enheter i denne kjedene. En tredjedel av de undersøkte enhetene var eid lokalt mens de resterende to tredjedelene ble drevet på franchisebasis.

Tvangsmakt virker negativt

I detaljistforetak har det tradisjonelt vært brukt ulike maktmidler for å sikre systemeffektivitet og en enhetlig strategi i organisasjonen.

Markedsforskerne har blant annet sett på hvordan tvangsmakt, eksempelets makt, belønningssystemer, kunnskap (ekspertmakt) og legitimitet påvirker organisasjonens etiske verdier, de ansattes organisasjonstilhørighet og virksomhetens resultater.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Business Ethics.

Studien viser at både kilder til tvangsmakt og ikke-tvangsmakt innvirker på etiske verdier.

- Tvangsmakt synes å virke nedbrytende, mens både referanse- og ekspertmakt synes å ha motsatt effekt, konkluderer BI-forskerne.

Studien viser også  at etiske verdier har innflytelse på lederes og ansattes organisasjonstilhørighet. Medarbeidernes organisasjonstilhørighet produserer i neste rekke en kultur for forbedret servicekvalitet.

Levende eksempler

- Studien viser at det er mulig for ledere å påvirke, kontrollere og utvikle etiske verdier på ulike måter, konkluderer markedsforskerne.

Eksempelets makt (referansemakt) er det mest effektive lederverktøyet for å fremme etiske verdier i organisasjonen.

- Organisasjonens ledere selv må gå i spissen som gode rollemodeller for å påvirke resten av organisasjonen. Da fremmer de virksomhetens etiske verdier og tilfredsstiller samtidig kundenes forventninger til servicekvalitet, fremholder Nygaard, Biong og Silkoset.

Forskerne påviser også at ekspertmakt et viktig ledelsesinstrument i de undersøkte virksomhetene. Butikkledere stoler på innflytelse i form av kunnskap.

- Detaljistkjeder bør derfor oppmuntres til å investere i sine lederes og ansattes kunnskap, anbefaler forskerne.

Selv om intensjonene kan være de beste, fører bruk av tvangsmakt ofte til negative resultater på dette området.  

Referanse:

Harald Biong, Arne Nygaard og Ragnhild Silkoset (2010):  ”The Influence of Retail Management’s Use of Social Power on Corporate Ethical Values, Employee Commitment, and Performance,” Journal of Business Ethics, 97 (3), 2010, s. 341-363.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskomunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på