-

Toppidretten har lykkes med å utvikle en modell for deling av kunnskap og erfaringer på tvers av idrettsgrener. Det blir det gull av, fastslår professor Svein S. Andersen ved Handelshøyskolen BI. – Her har næringslivet mye å lære.

BI FORSKNING: Prestasjonsledelse

Rusen har knapt lagt seg i det idrettsinteresserte Norge etter medaljefangsten fra Ski-VM 2011 i Holmenkollen. Norge ble beste nasjon med 8 skinnende gullmedaljer, 6 sølvmedaljer og like mange brosjemedaljer.

- Det var mer enn flaks og fødsel med ski på beina som gjorde Norge til beste nasjon under Ski-VM 2011, konstaterer Svein S. Andersen.

Han er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Senter for trening og prestasjonsledelse ved Norges Idrettshøgskole.

Andersen har gjennom flere år forsket på organisering av toppidretten i de nordiske landene.

Etter etableringen av Olympiatoppen i 1988 har den norske medaljefangsten i store internasjonal mesterskap for alvor skutt fart, og vi har gjort det atskillige bedre enn våre nordiske naboer. 

Nøkkelen til suksess

Nøkkelen til suksess og gullmedaljer ligger ifølge Andersen i en særegen ledelses- og organisasjonsmodell som gjøre det mulig å dele kunnskap på tvers av ulike idrettsgrener.

- Olympiatoppen fungerer som navet i et læringsnettverk for utveksling av erfaringer. Idretten fremstår som pionerer i utvikling av kunnskapsbasert organisering og ledelse, fremholder BI-professoren.

Forventninger og folkekrav om prestasjoner i verdensklasse har fått idretten til å gå opp nye løyper for prestasjonsledelse og organisering.

Nå er det langt fra alle som har ambisjoner om å bli verdensmestere.  Men både i arbeidslivet og i øvrig arbeidsliv forventes det at vi skal bli bedre og mer effektive.

Hva vi kan lære

Professor Svein S. Andersen har utviklet 3 praktiske råd for hva næringslivet kan lære av eliteidretten.

  1. Samhandling på tvers av avdelinger for gjensidig beriking og utvikling. Det bidrar til økt mangfold i innfallsvinkler og til overføring av beste praksis.
  2. Fokus på prosessen frem mot resultatmålet. Gå fra ord til handling. Bryte ned prosessen, og utvikle forventninger om delprosesser. Gjøre det man sier man skal gjøre. Hyppig evaluering. Løpende deling av informasjon og erfaring.
  3. Utvikle målforståelse gjennom involvering. Hovedmål og delmål må ”forankres” gjennom medbestemmelse og medansvar. Vise sammenhengen mellom resultatmål og treningsmål/arbeidsmål/utviklingsmål.

Referanse:

Artikkelen er basert på Svein S. Andersens foredrag: ”Prestasjonsledelse av de som kjemper i verdenstoppen - Kan næringslivet lære noe av toppidretten?” 15. februar 2011 på BI Kompetanseforums temadag om prestasjonsledelse.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskomunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på