Bård Kuvaas gir eksempler på påstander som brkes for å måle opplevd nytte av medarbeidersamtalen:

  • Medarbeidersamtalen hjelper meg til å forstå hva som forventes av meg for at organisasjonen skal nå sine mål.
  • Medarbeidersamtalen hjelper meg å prioritere mitt daglige arbeid.
  • Medarbeidersamtalen gir meg klar og direkte informasjon om hvor jeg står i forhold til avdelingens/kontorets mål .
  • Jeg føler at de tilbakemeldingene jeg får gjennom medarbeidersamtalen stemmer godt overens med hva jeg faktisk har prestert.

Kilde: Professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på