Bård Kuvaas gir eksempler på påstander som brkes for å måle opplevd nytte av medarbeidersamtalen:

  • Medarbeidersamtalen hjelper meg til å forstå hva som forventes av meg for at organisasjonen skal nå sine mål.
  • Medarbeidersamtalen hjelper meg å prioritere mitt daglige arbeid.
  • Medarbeidersamtalen gir meg klar og direkte informasjon om hvor jeg står i forhold til avdelingens/kontorets mål .
  • Jeg føler at de tilbakemeldingene jeg får gjennom medarbeidersamtalen stemmer godt overens med hva jeg faktisk har prestert.

Kilde: Professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på