Bedrifter som lykkes i sosiale medier, vil få en konkurransefordel. Cecilie Staude ved BI gir 10 råd for å komme i gang.

Sosiale medier er et fenomen som trolig ikke vi gå over med det aller første. Bedrifter som sitter på gjerdet, går glipp av store muligheter.

1. Sørg for strategisk forankring

Skal du lykkes med sosiale medier, er strategisk forankring kritisk. I dag starter mange initiativ med en ildsjel i markeds-, kommunikasjons- eller IT-avdelingen og den strategiske forankringen er ofte tynn.

Med lite eller ingen strategisk støtte har initiativene en tendens til å produsere skuffende resultater – eller ingen resultater i det hele tatt.

De sentrale spørsmålene er:

  • Hvilke oppgaver skal sosiale medier løse? 
  • Hvem er det du ønsker å nå?
  • Hva er målet med tilstedeværelsen?

2. Definere klare mål

Initiativene i sosiale medier må ha tydelige definerte mål og henge godt sammen med eksisterende strategier. Mange som prøver seg i sosiale medier ser ut til å glemme dette. Resultatet er tilfeldige og isolerte initiativ med lite sammenheng med eksisterende strategier.

Ha et klart mål, implementer dem i eksisterende strategier, og mål effekten på linje med andre lignende aktiviteter.

3. Studer målgruppen og skreddersy aktiviteten

Studer målgruppen, og forstå deres atferd på internett. Det finnes ulike måter å klassifisere brukere av sosiale medier.

På den ene enden av skalaen finner man folk som ikke deltar i sosiale medier eller begrenser seg til å lese og lytte. På den andre enden har vi mennesker som lager eget innhold og er svært aktive. Tilpass initiativene til de ulike målgruppene.

4. Vær din rolle bevisst

Lederes personlige varemerke blir stadig viktigere. Derfor er det avgjørende å overvåke og holde seg oppdatert på hvilket bilde man formidler av seg selv på nettet.

Det er risikabelt å leke med initiativ i sosiale medier som står i strid med merkevarens identitet. Vellykket merkevarebygging i sosiale medier handler om å være tro mot egen identitet.

5. Vær profesjonell

Profilering og omdømmebygging i sosiale medier handler om å profesjonalisere sin fremferd. Tilfeldigheter og utenksomhet må ikke få lov til å bestemme hvordan du oppfattes.

Fokuset skal ikke bare være på hvordan du ønsker å fremstå, men også på hvordan du ikke ønsker å fremstå. 

6. Lag retningslinjer

Informasjonsstyring blir viktig når de ansatte kan ta over informasjonsspredningen med virksomhetens logo som avsender. Her kommer behovet for retningslinjer inn.

Utvikling av retningslinjer bør imidlertid ikke handle om å kontrollere de ansattes bruk. Det vil likevel være formålstjenelig å utarbeide en enkel veiledning og noen tommelfingerregler for hvordan man kan bruke sosiale medier trygt og hensiktsmessig.

7. Kvalitet fremfor kvantitet

Vi har forskning som viser hvor stor innflytelse man kan få dersom man lykkes med å etablere seg som en autoritet i sosiale nettverk. 

Det er ikke nødvendigvis er antallet venner eller forbindelser man har, som avgjør graden av innflytelse. Snarere er det personens egenskaper og ”kvaliteten” på forbindelsene som avgjør hvorvidt man faktisk har en reell innflytelse eller ikke.

Det hjelper ikke å ha mange tusen venner på Facebook dersom man legger ut uinteressant informasjon. Det oppleves som påtrengende eller belastende av nettverket, og gir deg ikke innflytelse.

8. Flere og overlappende nettverk

Man bør ha et mangfold i sine sosiale nettverk. Det er bedre å ha flere og overlappende nettverk enn et enkeltstående stort nettverk. 

Etter hvert som vi blir medlemmer av forskjellige grupper og nettverk i sosiale medier, tilbyr og tilbys vi forskjellige typer informasjon avhengig av interesseområder.

9. Sosiale medier blir mindre sosiale

Sosiale medier vil bli mindre sosiale. Det hele vil i økende grad dreie seg om å få størst mulig verdi ut av sin deltagelse i sosiale nettverk og dra fordel av hverandre.  I så måte blir retten til ”medlemskap” mer eksklusiv.

Informasjonsfiltrering blir dermed et nøkkelord!  De som vil vinne på det, er de som initierer egne møteplasser. Brukerne vil ha skreddersydd informasjon ved hjelp av minst mulig tid og anstrengelse. Målet er at innhold og tjenester skal være et resultat av kollektive samhandlingsprosesser. 

10. Det handler om innhold

Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side, egen blogg eller å være på Twitter! Et medium er bare en kanal. Kanalen må fylles med innhold.

Bedrifter som ikke har noe å si, og ledere som ikke har noe på hjertet, kommer til kort nå som før. Det man sier, må være gjennomtenkt, målrettet og profesjonelt. Og sammensausingen av fag, roller og privatliv mener jeg er omdømmesvekkende.

Referanse:

Artikkelen publiseres i BI Marketing Magazine 2011, som utgis 12. april 2011 på BI Marketing Summit.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på