-

Offentliggjøring av skolerangeringer gir utslag på boligprisene. Folk betaler mer for å bo i nærheten av skoler som kommer bra ut, viser en ny studie.

BI FORSKNING: Skolekvalitet og boligpriser

Myndigheter bruker store ressurser på å utvikle og publisere rangeringer som sammenligner kvaliteten på offentlige tjenester.

I Norge publiseres for eksempel omfattende komparativ informasjon om grunnskolen på www.skoleporten.no. I hvilken grad verdsetter foreldre denne type informasjon?

Førsteamanuensis Jon H. Fiva ved Handelshøyskolen BI har sammen med forsker Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå undersøkt om offentliggjøring av ny informasjon om skolekvalitet påvirker prisene i boligmarkedet.

Førsteamanuensis Jon H. Fiva er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.Rangering av Oslo-skolene

Forskerne har tatt utgangspunkt i første gangs publisering av informasjon om skolekvalitet i Oslo i november 2005 som sammenligner ungdomsskolene i hovedstaden.

- Siden bosted avgjør hvilken skole man hører til, forventes det at boligpriser vil endre seg dersom foreldre setter pris på informasjon om skolekvalitet, fremholder Jon H. Fiva.

For å finne ut om offentliggjøringen av skolerangeringen påvirket boligprisene, analyserte Fiva og Kirkebøen data fra 38 562 boligtransaksjoner i perioden 1. januar 2003 til 31. januar 2006, som i snitt tilsvarer 185 boligsalg per uke.

Beveger boligprisene

Studien viser at boligpriser stiger i områder hvor den lokale skolen kom godt ut på rangeringen, mens de faller i områder hvor den lokale skolen kom dårlig ut.

- Denne effekten dukker opp allerede uken etter publisering, men er ikke vedvarende. Etter tre måneder er det ingen effekt av publiseringen på boligpriser, sier Jon H. Fiva.

For et område hvor skolen kommer ut noe over gjennomsnittet, relativt til en skole noe under gjennomsnittet øker boligprisene med 2-3%. Større kvalitetshopp vil kunne gi større utslag på boligprisene.

Siden forskerne ser på endringer i boligpriser akkurat rundt tidspunktet for publisering kan man med stor grad av sikkerhet utelukke at andre faktorer som kunne tenkes å påvirke boligprisene driver resultatene

Verdsetter lett tilgjengelig informasjon

Publiseringen av skoleresultatene fikk betydelig mediedekning, blant annet gjennom et stort oppslag i Aftenposten.

- Det førte til at informasjon om skolekvalitet ble svært lett tilgjengelig for boligkjøpere. Dette kan ha bidratt til en betydelig korttidseffekt på boligprisene, ifølge BI-forskeren.

Etter hvert som nye kjøpere kommer inn i boligmarkedet justerer prisene seg tilbake til utgangspunktet, siden de nye kjøperne i mindre og mindre grad fikk med seg mediedekningen rundt publisering.

Fiva mener denne tolkningen er konsistent med tidligere studier som viser at investorer i aksjemarkedet synes å reagere sterkere på nyheter som er relativt synlige.

- Vår studie peker på at synlig og lett tilgjengelig informasjon om kvalitet er verdsatt av brukere av offentlige tjenester, uttaler Jon H. Fiva.

Referanse:

Fiva, J. H. and L. J. Kirkebøen (2011): "Information Shocks and the Dynamics of the Housing Market", Scandinavian Journal of Economics, forthcoming.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på