Vi trenger ikke å gå over bekken etter vann for å gjøre norsk lederutdanning relevant og nyttig for norske bedrifter, skriver Tor Grenness ved BI.

KOMMENTAR: Tor Grenness om ledelse

Dagens Næringsliv presenterte 11. april resultater fra en europeisk undersøkelse som viser at norske styrehonorarer er nokså beskjedne i forhold til det som er vanlig ellers i Europa.
Til det uttalte Inge K. Hansen: «Det norske likhetsprinsippet er positivt. Styrehonorarene må ses i sammenheng med lønnsnivået i samfunnet forøvrig».

I samme intervju ga Hansen også uttrykk for at vi må prøve å få flere utlendinger inn i norske styrerom. «Men de må forstå den norske tenkemåten. Den må bevares», understreket Hansen.

Inge K. Hansen har et godt poeng.

DN hadde samme dag et intervju med Rune Bjerke om hans forhold til ledelse, der han - med henvisning til det faktum at han har tatt en mastergrad i offentlig ledelse ved Harvard - svarte «jeg ble ikke noen bedre eller dårligere leder av det».

Samlet kan kanskje Hansens og Bjerkes uttalelser tyde på at norske utdanningsinstitusjoner muligens har vært for lite bevisst på at vi skal utvikle ledere som fortrinnsvis skal ut og lede norske medarbeidere.

Vanskelig å være leder i Norge

I debatten om ledelse blir det fort mye henvisninger til amerikanskinspirerte ledelsesbøker og muligens litt lite om hvordan det oppleves å være leder i Norge.

For dem som husker Georg Kenning, den amerikanske ledelseskonsulenten som kom til Norge som en del av Marshall-planen, er det vel hans uttalelse om at «en god leder kan lede hva som helst» som er blitt stående som uttrykk for hans ambisjon om å profesjonalisere lederrollen.

Men Kenning har også uttalt at «it is particularly difficult to be a manager in Norway».

Amerikanisering neppe riktig medisin

Den norske arbeidskulturen var åpenbart vanskelig å fatte for en amerikaner. Derfor er det heller ikke sikkert at en «amerikanisering» av norsk lederutdanning og dermed også ledelsespraksis er rett medisin for norske ledere som ønsker å bli bedre i utøvelsen av sitt lederskap.

Internasjonale komparative studier av ledelse viser også nokså tydelig at for å lykkes som leder er det viktig å lede i overensstemmelse med medarbeidernes forventninger, og disse forventningene er en del av den kulturelle ballasten vi tar med oss inn i arbeidslivet.

Skandinavisk ledelse virker

Av og til kan man få følelsen av at vi som er med på å utdanne kommende og nåværende ledere overser eller nedvurderer de mange sterke sider ved norsk (og skandinavisk) næringslivskultur.

Det er derfor ekstra interessant å kunne konstatere at flere og flere utenfor Skandinavia har begynt å interessere seg for oss.

Med referanse til Inge K. Hansens kommentar til lønnsnivået i norsk næringsliv, er det også interessant å trekke frem en artikkel i New York Times nylig (9. april) om sammenhengen mellom lederlønninger og foretakets resultater. Norske Statoil og amerikanske ExxonMobil ble brukt som case.

Til tross for at den samlete lønn for de ni medlemmene i Statoils toppledelse er mindre enn halvparten av hva toppsjefen i Exxon har, så konstateres det at «Statoil's share price has outperformed Exxon's since Statoil went public in October 2001».

Budskapet «American managers should take this lesson», har også kommet fra tidligere president Bill Clinton, med referanse til den «fornorskingen» av Aker Philladelphia Shipyard som verftets norske eiere, først Kværner, senere Aker, har bidratt til.

Det er, med andre ord, ingen grunn til ustanselig å «gå over bekken etter vann» i forsøket på å gjøre lederutdanningen mest mulig relevant og nyttig.

Det er heller slik at den skandinaviske samfunnsmodellen, våre bedrifter, ledere og medarbeidere har mye å bidra med.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 28. april 2011.

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på