-

Erik L. Olson er utnevnt til professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han forsker blant annet på effekter av markedskommunikasjon.

Professor Erik L. Olson, Handelshøyskolen BI.Ny professor:

Erik L. Olson har Ph.D.-grad i markedsføring fra Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, for en studie av dataassistert beslutningsstøtte i krevende beslutningssituasjoner (“Computer-assisted decision aids in difficult decision environments: Factors which enhance the probability of decision errors and decision impact error impact on subjective evaluations of the decision aid"). 

Forskningsinteresser

Olson er i sin forskning opptatt av implikasjoner av beslutningsatferden til ledere og forbrukere på ulike områder: Måle effekter av investeringer i sponsing, ledelsesbeslutninger knyttet til produktutvikling, merkevarebygging, relasjoner mellom forbrukere og bedrifter og studier av hvordan forbrukere bruker informasjon de finner på Internett til å fatte kjøpsbeslutninger.

Erik L. Olson har publisert artikler i ledende internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som European Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Advertising, Journal of Business Research, Journal of Interactive Marketing, and Journal of Product Innovation Management.

Olson har vært tilknyttet Handelshøyskolen BI siden 1992. Han har vært med på å utvikle kursinnhold i maerkedsføringsprogrammer både på Bachelor- og Master-nivå.

Erik L. Olson holdt sin tiltredelsesforelesning mandag 9. mai 2011 med tittelen "Should your Global Warming Activist Daughter Marry a Marketing Man?".

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på