Lav norsk rente kan bidra til for kraftig gjeldsvekst, advarer professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI, som anbefaler renteøkning.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

Mens Hellas vakler, står det atskillig bedre til med den norske økonomien. Det går rett og rett og slett riktig så bra her til lands.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI tegner et positivt bilde av den norske økonomien: Arbeidsledigheten er lav.

Økte råvarepriser betyr økt inntjening for norske eksportbedrifter, økte inntekter til staten og en sterkere norsk krone.

Fortsatt er inflasjonen lav. Ifølge Bjørnland vil den tiltagende veksten i økonomien bidra til å presse opp inflasjonen.

Tid for rentemøte i Norges Bank.Sett opp renten

– Alt i alt taler dette for at renten settes opp nå i mai slik at pengepolitikken ikke lenger virker like stimulerende, sier økonomiprofessoren, som anbefaler en renteøkning på 0,25 prosentpoeng opp fra dagens styringsrente på 2 prosent.

Renterådet er adressert til hovedstyret i Norges Bank som torsdag 12. mai 2011 møtes til rentemøte for å vurdere om det er behov for renteendring. 

Styringsrenten har nå ligget på stedet hvil siden mai i fjor, og det på et historisk svært lavt nivå.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.
Bjørnland mener det er viktig for Norges Bank å komme i gang med rentehevninger for å ikke risikere å komme på etterskudd.

Advarer mot lav norsk rente

Mange nordmenn setter stor pris på det behagelig lave norske rentenivået, og har det kanskje litt for behagelig.

- Lave norske renter kan bidra til at gjeldsveksten blir for kraftig. Da kan det bygge seg opp finansielle ubalanser i norsk økonomi, advarer hun.

Norge befinner seg i en helt annen økonomisk situasjon enn mange av landene rundt oss som sliter med høy arbeidsledighet og må stramme inn på offentlige budsjetter.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 11. mai 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på