Stadig nye krav om evaluering, målinger og kvalitetssikring gir ikke nødvendigvis bedre skole, hevder Christopher Wales på bakgrunn av sin doktorgradsstudie ved BI.

BI FORSKNING: Evaluering av utdanning

Skoler og utdanningsinstitusjoner måles og evalueres i stor stil. Dette skjer naturligvis med de aller beste hensikter: Vi ønsker å forsikre oss om at vi har en kvalitetsskole. Vi ønsker oss elever som lærer mest mulig. Vi ønsker å sikre oss at investeringene i skole og utdanning utnyttes best mulig.

Det er ikke langt fra enkelt å måle effekter av læring.

Derfor måler vi alt vi klarer å få inn i måleskjemaer: Karakterer ved skolene, vi måler om studentene kommer i mål med studiene sine (gjennomstrømning), vi spør om studentene er fornøyde, og vi har utviklet systemer som skal sikre kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene for å nevne noen eksempler.

Christopher Wales har disputert for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI (Foto: Audun Farbrot).Evaluering under lupen

Christopher Wales har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI gjennomført en studie av skoleevaluering ved fire utdanningsinstitusjoner, to i Norge og to i England.

Wales har valgt seg institusjoner som utdanner skoleledere (rektorer og andre lederroller i skolen) som sitt forskningsfelt. Her vil de som skal evaluere, være fagpersoner som selv har god kunnskap om evalueringer og målinger.

De fire utvalgte utdanningssituasjonene opplevde alle å få tredd ned over seg krav om gjennomføring av ulike typer målinger og evalueringer. Wales har gjennomført en kvalitativ studie av hvordan påleggene ovenfra ble fulgt opp lokalt ved de fire institusjonene.

Felles for alle som gjennomfører målinger og evalueringer ved undersøkte institusjonene, er at de i liten grad opplever å få tilbakemeldinger etter at de hadde levert fra seg sine målinger og rapporter.  - De opplever at de får lite tilbakemeldinger om målingene, fremholder Wales.

Intervjupersonene opplevde samtidig kvalitetssikringssystemene som unødig byråkratiske og firkantet.

Lojal underkastelse

Wales påviser to ulike hovedtilnærminger til hvordan pålagte evalueringer ble gjennomført lokalt.

Stadig nye krav om evalueringer og målinger uten tilbakemeldinger har enkelte steder ført til en tilstand av evalueringstretthet. Kravene er kommet i tillegg til alle de andre oppgavene som skal løses.

Da er det kanskje ikke så rart at den ene hovedtilnærmingen til evaluering, var å gjøre som de ble bedt om, og ellers ikke tenke så mye over hva de kan få ut evalueringene. Denne gruppen av fagpersoner som skulle evaluere, så liten eller ingen mulighet til å kunne påvirke systemet.

- Mange koblet seg litt fra de sentrale prosessene, konstaterer utdanningsforskeren. De fortsatte å gjøre sine egne vurderinger av kvaliteten på egen undervisning. - Alle fikk god tilbakemeldinger fra studentene sine, og tilbudene ble sett som vellykkede, nyanserer Wales.

Endring nedenfra

Wales identifiserte også en annen gruppe av medarbeidere.

I stedet for å koble seg ut, begynte de å diskutere hva de kunne gjøre for å forbedre evalueringsarbeidet og påvirke systemet oppover. Disse jobbet bredt i organisasjonen. De utviklet et felles, skapende miljø, og delte hverandres erfaringer fra evalueringsarbeid.

– Denne gruppen, som utviklet en arbeidsform karakterisert av ”kollegial konstruksjon”, fikk også en viss grad av gehør oppover i systemer, sier Wales.

Look to Norway

Christopher Wales finner at skolelederutdanningen er organisert på forskjellige måter i Norge og England. Dette gir også ulike tilnærminger til evaluering.

I England er programmene i utdanningsledelse i stor grad sentraliserte. De undersøkte norske programmene er utviklet som et samarbeid mellom en kommune som bestiller og utdanningsinstitusjonen som leverer programmet.

Denne tettere koblingen mellom utdanningsinstitusjon og kommunen som bestiller fører ifølge Wales til en mer praktisk tilnærming til evaluering.

– Det ble utviklet en felles forståelse for kvalitet, ønskede resultater og mulige kortvarige og langvarige effekter av utdanningsprogrammet, hevder Christopher Wales.

Forskeren understreker at han synes det er viktig å innhente kvantitative data om studentgjennomstrømning, studentenes kvalitet og bruk av penger.

– Men vi er for mye opptatt av kvalitetssikring og for lite opptatt av evaluere for å få en bedre skole. Målingene gir ikke nødvendigvis bedre utdanning slik de gjennomføres i dag. Kvantitative data må suppleres med det profesjonelle faglige blikket til de som gjennomfører undervisningen, anbefaler Christopher Wales.

Referanse:

Christopher Wales disputerte 26.mai 2011 for doktorgraden med avhandlingen "Demands, designs and decisions about evaluation. On the evaluation of postgraduate programmes for school leadership development in Norway and England".

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 31. mai 2011.

Minifakta:

  • Christopher Wales har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Wales er i dag studiesjef og kvalitetsleder ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.
  • Førsteopponent er professor Allan D. Walker ved Hong Kong Institute of Education. Andreopponent er professor Tony Bush ved University of Warwick. Professor Tor J. Larsen ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.
  • Professor Anne Welle-Strand ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på