-

Bedrifter som tar sjansen på mangfold, får flere talenter å velge blant, utfordrer Laura E. M. Traavik ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Laura E. M. Traavik om ledelse

Mange kvinner med internasjonal bakgrunn har kommet til Norge med både høy utdanning og kompetanse. Langt fra alle har fått mulighet til å bruke sine talenter i norsk arbeidsliv. Det viser en undersøkelse jeg har gjennomført blant utenlandske forretningskvinner i Norge.

Resultatet stemmer overens med en undersøkelse Aftenposten presenterte i april med tittelen "Norske bedrifter dropper mangfold".

Bare en av fire intervjupersoner svarer at de rekrutterer for mangfold. Samtidig er nærmere halvparten bekymret over tilgangen til talent.
Organisasjoner forstår at de trenger kompetente medarbeidere. Men det er ikke alle som forstår at de trenger å tiltrekke seg talenter fra forskjellige grupper fra både inn- og utland.

Hvis bedrifter ikke er proaktive med å rekruttere arbeidstakere med forskjellig bakgrunn, så vil de på kort sikt risikere å gå glipp av flere talenter .Mer alvorlig er det at de på lang sikt risikerer å stå uten kompetanse til å tiltrekke seg de beste kandidatene og til å lede det resulterende mangfoldet.

Stort mangfold

 Mer enn 11 % av befolkningen i Norge kommer fra et annet land eller er norskfødte med innvandrerforeldre. Denne gruppen er veldig sammensatt, med mange fra veldig forskjellige kulturbakgrunner som for eksempel Pakistan og Polen eller Somalia og Sverige – og med forskjellige utdannings- og kompetansenivåer og -typer.

Arbeidsmarkedet i Norge omfatter også en veldig høy andel kvinner (sammenlignet med andre land), og vi har i tillegg mange funksjonshemmede som også ønsker å jobbe. I tillegg er det slik at det lenge har vært nødvendig i en del internasjonale bransjer å rekruttere fra forskjellige land for å sikre de beste talentene.

Det er nå på høy tid at norske bedriften tar sjansen på å utforske dette mangfoldslandskapet for å sikre seg de beste talentene i arbeidsmarkedet.

På sporet av talent

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norskfødte med innvandrerforeldre tar mer høyere utdanning enn befolkningen som helhet. Kvinner tar høyere utdanning i større grad enn menn.

Reitan-gruppens ledelse har gitt uttrykk for at innvandrereide butikker gjerne har høyere arbeidskapasitet og salg, lavere kostnader og hyggeligere service enn tilsvarende etnisk norskeide butikker.

Det finnes tallrike eksempler som indikerer at det ligger mye talent i mange av de forskjellige minoritetsgruppene her i Norge. Bedrifter går glipp av dette, hvis ikke rekrutterer fra disse gruppene.

Mangfoldsledelse som kompetanse

Jakten på nye norske talenter er populær TV-underholdning.

Mangfold gir norske bedrifter en lønnsom mulighet til å finne frem til nye norske talenter for arbeidslivet. Det finnes mye talent i mangfold, og for bedrifter vil det alltid være viktig  å tiltrekke seg de beste talentene.

Forskning viser at når en bedrift har en mangfoldspolicy, og når toppledelsen støtter og tror på mangfold, så får bedriftene gode resultater fra satsingen.

Mennesker med andre bakgrunner, har naturlig nok mer tillit til bedrifter som har et positivt standpunkt til mangfold og forskjeller. Når de føler seg inkludert og verdsatt er det også mer sannsynlig at de vil bli i organisasjonen og at talentet beholdes.

Bedrifter som lykkes med å tiltrekke seg talenter fra hele arbeidsmarkedet, vil få en konkurransefordel.

Forskning også viser at kontakt mellom forskjellige grupper reduserer fordommer og øker samarbeid. Alle trenger erfaring med å jobbe med ulike mennesker. Det er viktig i det norske markedet, og enda viktigere i den internasjonale og globale arena. Mangfold på arbeidsplass kan skape denne kompetansen.

Utfallet av mangfoldsarbeid kan innebære både gevinst og tap for bedrifter.  Mangfold i seg selv gir ikke bedre eller dårligere resultater. Det er hvordan vi evner å lede mangfoldet som har betydning.

Å ha en strategi for å rekruttere mangfold gir imidlertid en bedrift bedre mulighet til å fange opp de beste talentene, å beholde disse talentene, å få dette mangfoldet til å fungere og til å bygge organisasjons mangfoldskompetanse. 

Dette er en mulighet norske bedrifter ikke har råd til å miste.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar i Kapital nr. 8/2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på