Hittil i 2011 har folk insistert på å kjøpe før de selger, slik at de ikke havnet utenfor stolene (les: boligene) - og må bo i telt, skriver Erling Røed Larsen ved BI.

KOMMENTAR: Erling Røed Larsen om boligmarkedet

Det er ingen i Norge som bor i telt. Det tvinger oss til å tenke over to ting:

  1. Når eksperter sier det er boligmangel, så kan de ikke mene at folk mangler tak over hodet. Hva de mener, skal vi snart se.
  2. Når noen ønsker å flytte, kan de ikke skille salgsbeslutningen fra kjøpsbeslutningen.

For å unngå å sove i telt, må de sjonglere kjøp og salg. Hva så? spør du. Virkelig viktig, svarer jeg.

Vil ikke bo i telt

Når ingen bor i telt, er det i utgangspunktet like mange boliger som boende. En ville tro at markedet er i balanse.

Men hvis mange ønsker å bo i store byer, og kun av nødvendighet bor utenfor, er det mangel på riktige boliger. Økonomer sier at økte priser signaliserer økt knapphet, så hva er blitt knapt? Ikke murere eller tømrere. Ikke mursteiner eller planker.

Sentrumsnære tomter! Boligprisstigningen er først og fremst en tomteprisstigning. Men dette kan ikke være den eneste forklaringen, for hvis urbanisering forklarte alt, skulle vi ha sett en voldsom leieprisstigning også. Tross alt kan folk leie i Oslo - hvis de absolutt vil bo i Oslo. Riktignok har leieprisene i Oslo steget, men de har ikke holdt tritt med eieprisene.

Stolleken

Tomtemangelforklaringen kan altså ikke være den eneste. I tillegg kommer psykologi, for prisstigninger kan få folk til å tro på videre prisstigninger - og synkronisere forventninger.

Det er skummelt. Hør her.

Husker du stolleken?

I hver runde var det flere barn enn stoler, og når musikken stoppet, ville en ryke ut. Slik frykter noen det er på boligmarkedet også.

Hittil i 2011 har folk insistert på å kjøpe før de selger, slik at de ikke havnet utenfor stolene (les: boligene) - og må bo i telt.

De er ikke redde for at de ikke skal få solgt - snarere tvert imot. Se nå på et tankeeksempel. Still ti mennesker opp på rad, og la alle si at «de skal selge; de skal bare kjøpe først».

Hva blir salgsvolumet?

Null. Ikke alle kan kjøpe først. Men én annerledes tenkende kan øke omsetningen fra 0 til 10! Hvis nr. 1 dropper betingelsen og selger før hun kjøper, får nr. 2 oppfylt sin betingelse, og selger til nr. 3, som selger til nr. 4 og nr. 10 selger til nr. 1.

Økonomi kolliderer med psykologi

Det er derfor vi i vinter har hatt lavt lager i forhold til salgsvolum. Folk vil kjøpe først. Høsten 2008 var det omvendt. Da fryktet folk at hvis de kjøpte først, kunne de ende opp med to boliger. Alle ville da selge først. Og da fikk vi motsatt brøk: høyt lager i forhold til salgsvolum.

Ingen har sagt boligmarkedet er lett, for det er der økonomi kolliderer med psykologi. Og kollisjoner, de merker vi noen ganger.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Aftenposten 12. mai 2011 under vignetten "Signert".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på